Pojďte se vzdělávat s námi! Vypsali jsme aktuální nabídku kurzů.

Vzdělávací instituce IQ ROma servisu, Akademie Diversitas,  nabízí řadu vzdělávacích programů zamřených jak na práci s dětmi a mládeží, tak na práci s dospělými. Společným prvkem je zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených.
 

Aktuálně vypsané kurzy:

 

ZATOČÍME S DLUHY  

16. - 17. 10. 2014

Kurz vás naučí, jak šetrně otevřít téma dluhů a jak začít pracovat se zadluženým klientem. Po absolvování kurzu se budete orientovat v procesu vymáhání pohledávek a v možnostech řešení v různých fází dluhu. Lektorky vás také seznámí s nekalými praktikami vymáhacích společností a jak se jim bránit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALITÁCH  

12. - 14. 11. 2014

Cílem kurzu je připravit začínající i pokročilé terénní sociální pracovníky na práci s klienty, uchopení vlastní role i komunikaci s institucemi. Dále se v kurzu zaměříme na vymezení a průběh terénní sociální práce, plánování intervencí v lokalitě, metody a techniky práce s klienty, zakázky a postupy jejich řešení a specifika standardů kvality pro terénní programy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASEMANAGEMENT V PRÁCI S RODINAMI  

4. - 5. 12. 2014

Program je zaměřen především na metody koordinované spolupráce využívané v oblasti péče o dítě a užší spolupráce mezi odborníky sociálně právní ochrany dětí, školskými zařízeními, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dalšími sociálními službami. Účastníci na kurzu prakticky rozvíjejí své dovednosti potřebné pro dojednávání a vyhodnocování spolupráce s rodinou a dalšími zapojenými stranami, a to v kontextu spolupráce s dobrovolnými či méně dobrovolnými klienty. Seznámí se rovněž s využívanou metodou případových konferencí, zejm. se zásadami profesionální organizace i facilitace (vedení) případové konference.
 
 
 
 
Jednotlivé vzdělávací programy jsou akreditovány pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách  u Ministerstva práce a sociálních věcí  dle zákona 108/2006 Sb.
 
Více informací na e-mailu vzdelavani@akademie-diversitas.cz nebo telefonicky na čísle 774 224 511 (Lenka Maléřová).
 
 
Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...