V září pro vás Akademie Diversitas připravila nový kurz Jak připravit a vést multikulturní lekce

Vzdělávací instituce Akademie Diversitas nabízí zájemcům vzdělávací kurz zaměřený na komplexní přípravu a realizaci multikulturních lekcí. Účastníci se ve dvou dnech v termínu 10. – 11. září 2015 budou pod vedením lektorek Ivony Parčiové a Kláry Hamplové z organizace IQ Roma servis věnovat základním pojmům souvisejícím s multikulturalismem, seznámí se s rolemi, nástroji a postupy, které jsou potřebné pro profesionální přípravu a vedení multikulturních lekcí. Interaktivní formou budou účastníci vedeni k navržení vhodných opatření k eliminaci možných rizik, které mohou přinášet negativní reakce při realizaci multikulturních lekcí, včetně posilování argumentačních dovedností.

Přihlašovat se můžete již teď! Těšíme se na vás!

 

Více informací ke kurzu se dozvíte na stránkách:

http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/jak-pripravit-a-vest-multikulturni-lekce

Facebook Twitter Youtube More...