Dobrovolníci

D

obrovolníci v IQ Roma servisu spolupracují především v rámci vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale i pro dospělé klienty. Podílejí se také na organizaci a realizaci mimořádných akcí, vytváření PR materiálů nebo podpoře kampaní a testingů. K prohloubení vzájemných vztahů mezi pracovníky a dobrovolníky přispívají vedle společné práce i pravidelná setkání s koordinátorkou dobrovolníků, kde mají prostor pro reflexi spolupráce s klienty i pracovníky. Dále se mohou dobrovolníci zapojit do řady akcí organizace (benefice, vánoční večírek, celoorganizační setkání atd.). Dlouhodobé dobrovolníky se snažíme podpořit také nabídkou účastnit se interních školení a kurzů z nabídky Akademie Diversitas. Na vyžádání vystavujeme osvědčení s počtem odpracovaných dobrovolnických hodin.

Ať už jste studující, pracující, v domácnosti nebo zrovna bez zaměstnání, neostýchejte se zapojit do naší činnosti a staňte se dobrovolníkem spolupracujícím s IQ Roma servisem! Budete se podílet na prospěšných aktivitách, získáte nové zkušenosti a zajímavou praxi.

Zapojte se!


Kontakt:

Mgr. Petra Borovičková

petra.borovickova@iqrs.cz
+420 603 844 224