V pátek 6. května se nám podařilo uskutečnit velmi zajímavou společnou akci. V rámci projektu "Dža andre lačhi škola", (Běž do dobré školy) jsme s aktivními matkami a jejich dětmi navštívili Muzeum Romské kultury v Brně na Bratislavské 67.

Nejdříve se pracovníci muzea ujali dětí, kterým úměrně k věku přiblížili dějiny Romů od historie po současnost. Děti nejvíce zaujaly audiovizuální a interaktivní prvky a nadšené byly z modelů v životní velikosti. Aby děti poté plnohodnotně využily čekání na svoje maminky, pozvali je pracovníci do výtvarné dílny, kde mohly dát prostor svojí fantazii.

Matky byly velmi zvídavé a nadšené a měly mnoho otázek. Překvapila je zejména podobnost jazyka Indů a Romů a opět modely imitující reálné situace. Prohlídka expozice se poněkud protáhla, ženy nadšeně nasávaly nové informace.

Paní ředitelka PhDr. Jana Horváthová, která se také zajímá o vzdělávání romských dětí, nám umožnila prohlídku muzea zdarma. Tímto bychom paní ředitelce rádi poděkovali, jako i zaměstnancům, kteří byli velmi ochotní a empatičtí. I přesto, že matky měly během výkladu mnoho otázek, pracovník muzea vždy dokázal odpovědět.

Děkujeme za velmi zajímavé (inspirativní) odpoledne a těšíme se na další spolupráci!

webové stránky muzea: www.rommuz.cz

Sdílej galerii

Facebook Twitter Youtube More...