Druhá dubnová sobota byla na Plácku ve znamení úklidu a třídění odpadů. Pracovníci nízkoprahového klubu IQRS zorganizovali akci v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Klienti a další dobrovolníci, kteří se zapojili do akce celkem nasbírali zhruba 5 pytlů odpadu, který potom společně roztřídili. Programem akce nebyl pouze úklid, účastníci měli možnost se naučit, jak správně třídit odpad a poté jak znovu použít pet-láhev a například si z ní vyrobit pouzdro.

Sdílej galerii

Facebook Twitter Youtube More...