Lidskoprávní organizace: Část politické reprezentace dlouhodobě devalvuje ochranu lidských práv

Lidská práva jsou důležitá a jejich prosazování dá hodně práce
Lidskoprávní organizace podporují práci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

V posledních dnech zažívá česká politika zkoušku politické úrovně a respektu. Platforma pro lidská práva a další lidskoprávní organizace se dnes otevřeným dopisem obrátily na poslance a členy vlády a vyjádřila podporu práci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Platforma sdružuje na padesát organizací občanského a akademického sektoru a veřejně činné osobnosti, k výzvě se průběžně připojují další organizace.

Za iniciativu vystupuje Linda Sokačová, ředitelka Alternativy 50+, obecně prospěšné společnosti pomáhající lidem v předdůchodovém věku v uplatnění na trhu práce. "To, že někdo nesouhlasí s některými návrhy, s nimiž ministr pro lidská, rovné příležitosti a legislativu práva přichází, přeci neznamená, že agendu lidských práv je nutné shazovat jako celek. Doufám, že každý politik a každá politička v naší zemi si uvědomujete esenciální význam, který lidská práva pro demokratickou společnost mají,“ uvádí Sokačová k tématu.

Vláda vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou se rozhodla ustavit pozici ministra pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu, čímž mimo jiné dala jednoznačně najevo, že ochrana lidských práv a svobod je pro ni důležitá. Vznik tohoto postu občanská společnost hodnotí velmi pozitivně. Váží si, že mají ve vládě partnera pro řešení ožehavých témat, s kterými se česká společnosti potýká.

Část politické reprezentace dlouhodobě devalvuje ochranu lidských práv pouze na samotnou podstatu demokracie, jinak řečeno máme-li demokracii, je ochrana lidských práv automaticky zajištěna a jakákoli jejich další aktivní podpora je zcela zbytečná. Ochránci lidských práv dostávají nálepky „humanrightistů“ a „pseudohumanistů“, kteří nejsou schopni vidět realitu.

Platforma pro lidská práva zdůrazňuje, že základním předpokladem fungování svobodné a demokratické společnosti je „všudypřítomná“ aktivní ochrana lidských práv. Jako demokratická společnost musíme být ochotni akceptovat, že aktivní ochrana lidských práv a svobod je nikdy nekončící proces. Neziskové lidskoprávní organizace jsou v každodenním přímém kontaktu s těmi, u kterých často k porušování jejich práv dochází.

Nazývání ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ministrem „bez práce“ vnímá neziskový sektor, hájící zájmy potřebných, nejen jako pohrdání lidskými právy jako takovými, ale také jako pohrdání těmi nejslabšími a nejzranitelnějšími, jako jsou zdravotně postižení, děti či senioři, kteří se často nedovedou bezpráví sami bránit. Jejich hlas by byl bez ministra pro lidská práva ve vládě jen stěží slyšen.

Dopis podporují:
Platforma pro lidská práva
František Kostlán, Jana Smiggels Kavková a Lucie Otáhalová
Jednotlivé organizace a instituce, které iniciativě vyjádřily podporu:
Alternativa 50+, o.p.s. (Linda Sokačová)
Česká ženská lobby
Ekumenicka akademie, z. s. (Jiří Silný)
Fórum 50%, o.p.s.
Inbáze, o.s. (Alexandr Zpěvák)
IQ Roma servis, o.s. (Katarína Klamková)
META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů (Zuzana Vodňanská)
Modrá beruška - komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra (Eva Honková)
MOST PRO o.p.s. (Kateřina Kotrlá)
Multikulturní centrum Praha (Marek Čaněk)
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (Martin Rozumek)
Otevřená společnost, o.p.s.
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. s. (Mirek Dvořák)
Prague Pride (Czeslaw Walek)
ROMEA, o.p.s. (Zdeněk Ryšavý)
Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. (Pavla Baxová)
Za sklem o.s. (Marta Pečeňová)

Česká ženská lobby, síť nevládních neziskových organizací, které hájí práva žen v České republice a je součástí evropské sítě European Women´s Lobby. Síť Česká ženská lobby zastřešuje následující organizace:

Aliance žen s rakovinou prsu
Aperio
Asociace podnikatelek a manažerek
Business and Professional Women Praha II
Česká asociace dul
Česká konfederace porodních asistentek
Český helsinský výbor
Český svaz žen
Evropská kontaktní skupina
Fórum 50 %
Gender Studies, o.p.s.
Hnutí za aktivní mateřství
Klub K2
Slovo 21 - Manushe
Národní kontaktní centrum - ženy a věda
NESEHNUTÍ Brno
Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Otevřená společnost
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Porodní dům "U Čápa"
proFem
Rodinné centrum PEXESO
ROSA o.s.
UNIPA
Ženský web

Tisková zpráva Platformy pro lidská práva

Facebook Twitter Youtube More...