Position paper - Case management v práci s rodinami. Spolupráce IQ Roma servisu s dalšími odborníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí

Principy case managementu

Spolupráce mezi odborníky

Case management je systém koordinované spolupráce mezi odborníky a poskytovateli sociálních služeb pracujícími s ohroženou rodinou. Smyslem case managementu je nastavení jednotného postupu spolupráce odborníků, s jasnými pravidly, který povede k efektivní podpoře ohrožené rodiny – ke stabilizaci její sociální situace a jejímu zplnomocňování. Cílem je rodina, která využívá své přirozené zdroje a již nepotřebuje pomoc sociálního systému či alespoň v její minimální míře.

Case management je jednou z profesionálních metod sociální práce, využívanou též v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Program pro rodiny IQ Roma servisu již několik let rozvíjí principy této metody v práci s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a které chtějí usilovat o udržení dítěte v rodině či jeho navrácení z ústavní výchovy zpět do rodiny.

Case manager a klíčový pracovník rodiny

Case manager je pracovník, který koordinuje služby okolo klienta (rodiny). V oblasti sociálně­‑právní ochrany dětí je hlavním koordinátorem sociální pracovník OSPOD (případně kurátor pro mládež). Pracovník Programu pro rodiny IQ Roma servisu vystupuje nejčastěji v roli klíčového pracovníka klienta. Ten po dohodě s klientem (rodinou) a pracovníkem OSPOD přebírá do jisté míry práci s rodinou a sdílí s ním rovněž důležité informace o rodině.


STÁHNĚTE A PŘEČTĚ SI CELÝ POSITION PAPER!

Projekt: 
Vzájemně bez předsudků
Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...