Position paper - Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí

Východiska současné situace

Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního vyloučení. Nízká úroveň vzdělání výrazně snižuje šance na trhu práce a tím na životní stabilitu spojenou s bydlením a ekonomickou situací rodin. Velká část romských rodin žije v podmínkách sociálního vyloučení a jejich šance na změnu snižují mimo jiné ztížené podmínky právě pro vzdělávání jejich dětí.

Již několik let se organizace i samy školy snaží podpořit především předškolní vzdělávání.

Již několik let se organizace i samy školy snaží podpořit především předškolní vzdělávání. Prostřednictvím mateřských škol či přípravných ročníků je nabízena možnost přípravy dítěte tak, aby splňovalo podmínky, které na dítě klade základní škola při zápisu a pak také při samotném studiu.

Stále se setkáváme s tím, že romských dětí je v předškolním vzdělávání málo a jejich znevýhodnění se tak projeví hned při vstupu do základní školy, či dokonce již při samotném zápisu. Nerovný start pak může dítě ovlivnit na celou dobu povinné školní docházky a snížit šance na úspěšné středoškolské studium.


STÁHNĚTE A PŘEČTĚTE SI CELÝ POSITION PAPER!

Projekt: 
Vzájemně bez předsudků
Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...