Position paper - Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance.

Úvod

Ztráta bydlení v důsledku dluhů na nájemném je dlouhodobě opomíjeným faktorem bytové a sociální politiky v České republice. Neexistuje systémový a dostatečně jednotný postup pro předcházení ztráty bydlení. Je zřejmé, že velký počet lidí bez domova (podle typologie ETHOS) byl v minulosti vystěhován pro neplacení nájemného. Tito lidé jsou mnohdy stigmatizováni na trhu nájemního bydlení (nejsou schopni doložit dobré reference od předchozích pronajímatelů), přičemž jejich snaha dosáhnout zpět důstojného nájemního bydlení bývá často neúspěšná.

Lze odhadovat, že se může vystěhování dotknout až 15 000 osob ročně – příslušníků vystěhovaných domácností.

Služby podporující opětovný přístup do běžného nájemního bydlení jsou velice nákladné a nejsou v důsledku efektivní a úspěšné. Stejně tak jsou velice nákladné i služby pro lidi bez domova (azylové domy, noclehárny, denní centra atd.). Stále se rozšiřující skupina osob bez domova vzniká nejčastěji v důsledku nedostatečné prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném, která by se tedy měla stát systémovým prvkem. Možný postup v této věci je třeba pilotně ověřit, kriticky zhodnotit a následně rozšířit na celou Českou republiku.


V současnosti vznikají koncepce sociálního bydlení na státní úrovni, které by měly do budoucna určovat možné trajektorie návratu do bydlení. Vládou byla přijata Koncepce prevence bezdomovectví, která však prevenci ztráty bydlení detailněji nerozpracovává. IQ Roma servis, o. s. dlouhodobě usiluje o rozvoj preventivních programů ztráty bydlení v obcích, kde působí. Tento přístup považujeme za klíčovou aktivitu v oblasti bydlení pro sociálně vyloučené občany.


V ČR se odhadem vystěhování týká 3000 – 4500 domácností ročně (počty podaných žalob na vystěhování).

Nedobytné pohledávky vystěhovaných dlužníků představují čím dál větší problém v hospodaření velkých vlastníků bytového fondu (obce), ale i malých pronajímatelů. Jsou známy případy, kdy musel majitel prodat nájemní dům pro neudržitelnost jeho správy – placení úvěru, opravy a další.


Problém zadluženosti na nájemném v posledních letech v souvislosti s nestabilní socioekonomickou situací narůstá. Nejde již výhradně o fenomén pouze sociálně vyloučených lokalit, ale stále širšího počtu obyvatel, kteří v důsledku dluhů na nájemném a neexistenci efektivní služby, která by pomohla řešení této situace, o bydlení přichází. V návaznosti na to vznikají stále nové ubytovny a podobná zařízení, čímž se vytváří nové sociálně vyloučené lokality a ohniska sociálního napětí.


STÁHNĚTE A PŘEČTĚ SI CELÝ POSITION PAPER!

Projekt: 
Vzájemně bez předsudků
Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...