Diskriminace v přístupu ke službám – vstup do klubů

Co bylo problémem?

V České republice se lidé romského původu setkávají s diskriminací v řadě oblastí. Mezi nejčastější patří diskriminace v přístupu k důstojnému bydlení, zaměstnání, nesegregovanému vzdělání a ke službám.

V oblasti služeb se pak nejčastěji setkávají s diskriminací v restauračních zařízeních a při vstupu do (zábavních) klubů. Z naší zkušenosti vyplývá, že zhruba polovina klubů zájemcům vstoupit odmítne. Ve většině případů přitom provozovatelé otevřeně neuvedou jako důvod odepření vstupu romský původ zájemců o vstup, i když    i tyto případy existují. Obvykle je jako důvod uváděno,     že pro vstup je nutné registrovat se na Facebooku nebo se uvnitř nachází uzavřená společnost.

Neromským zájemcům vstupujícím bezprostředně poté je však bez dalších požadavků vstup umožněn.

S takovým jednáním se setkala i paní L. a její syn z menšího jihomoravského města. V daném případě byl vstup odmítnut otevřeně s odkazem na jejich romský původ. Paní L. se nechtěla s tímto diskriminačním jednáním smířit, a proto se nejdříve obrátila na Veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv (ombudsman) je úřad, který mimo jiné poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace. Jako nezávislá instituce však nemůže zabezpečovat v těchto případech situační testingy a další šetření, která jsou ale obvykle nutná k zajištění důkazů o diskriminačním jednání. Z tohoto důvodu byla mezi Kanceláří veřejného ochránce práv a IQ Roma servisem uzavřena dohoda o zabezpečení realizace situačních testingů v případech podnětů oznamujících diskriminaci z důvodu etnicity. 

 

Co jsme udělali?

IQ Roma servis zrealizoval na základě podnětu paní L.   a jejího syna situační testing, aby byly získány důkazy diskriminačního jednání, mohlo dojít k postihu diskriminujícího a jeho oběti dosáhly své satisfakce.  

Z našich zkušeností vyplývá, že pro osoby vystavené diskriminačnímu jednání předložení důkazů a podání návrhu na prošetření ke kontrolnímu orgánu představuje nejjednodušší a nejefektivnější řešení takovýchto diskriminačních případů.

V tomto případě byl podán podnět České obchodní inspekci (ČOI). ČOI je státní orgán, který je mimo jiný pověřený kontrolou dodržování zásady nediskriminace spotřebitelů v přístupu ke službám. Organizace zároveň tímto prohloubila svou spolupráci s ČOI. ČOI totiž požádala IQ Roma servis o spolupráci při provádění kontrolní akce v klubech, které dle podnětu diskriminují osoby romského původu. Oslovena byla rovněž státní policie.

Následně proběhla kontrolní akce v klubech, které se účastnili romští účastníci z IQRS, ČOI a státní policie.

Jeden ze tří kontrolovaných klubů prokazatelně neumožnil vstup romským účastníkům z důvodu jejich etnického původu.

 

Následkem toho, ČOI správní řízení s provozovatelem klubu, který se dopustil diskriminace. Provozovatel se později snažil ve správním řízení argumentovat tím, že jeden z romských účastníků měl v klubu v minulosti vyvolat výtržnost. Tento argument byl však zcela účelový a nepravdivý, jelikož všichni romští účastníci byli v daném případě výslovně odmítnuti z důvodu svého romství a účastník předtím v dané obci nikdy nebyl.

Vzhledem k průtahům ze strany provozovatele správní řízení nadále probíhá.

 

Co jsme se naučili?

1: Je užitečné spolupracovat na řešení diskriminační kauzy  s dalšími institucemi.

2: Důkladná příprava všech osob zúčastněných na situačním testingu je nezbytná.

3: Naučili jsme se obracet se na kontrolní orgány a působit na zlepšení jejich přístupu a procesů k prošetření diskriminačních kauz.   

 

celá zpráva zde

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...