Jak klientka IQRS k bydlení přišla a dluhů se zbavila

Paní B. navštívila poradnu poprvé s přáním vyplnit žádost o byt. Poté byla naše spolupráce jen občasná. Změna nastala asi po půl roce, kdy v bytě, kde klientka bydlí spolu s rodiči, nebyla prodloužena nájemní smlouva a rodině začalo hrozit vystěhování. Oba její rodiče byli nezaměstnaní, se zdravotními problémy a ona sama byla na mateřské dovolené. Navíc jí byl v tomto období snížen rodičovský příspěvek na 3800Kč a klientka přestala zvládat placení dvou půjček – Cetelemu a Home Creditu (později vyvstaly další pohledávky). Klientka má dvě děti (5 a 2 roky) a pracovitého partnera, se kterým je mnoho let a který se také snaží všemožně zajistit rodinu po finanční stránce, ale nemá nic dlouhodobého, spíš občasné brigády. Celá rodina tedy žila na hranici životního minima.

Klientka projevila velmi aktivní přístup hned od začátku – chtěla svoji situaci změnit, získat stabilní bydlení a zvládat platit svoje dluhy. Nicméně její přístup byl chaotický a trochu zbrklý, tudíž z počátku bez valných výsledků. Stanovily jsme si tedy dva zřejmé cíle spolupráce, které odrážely přání klientky – shánění stabilního bydlení a komplexního řešení jejích dluhů. Navíc jsem se zaměřila na zvýšení klientčiny orientace v problémech, zvýšení její samostatnosti a systematického postupu. Klientka zpočátku spolupráce omylem ztratila důležité dokumenty a tehdy jsme proto nevěděly, kterou vymáhací společnost kontaktovat. Dohodly jsme se, že její důležité dokumenty uspořádáme do složky. Klientka chtěla, abych si všechny podstatné dokumenty vždy okopírovala a založila si je i do svojí složky. Tento zdánlivě méně zkompetentňující krok způsobil, že klientka získala klid a naučila se evidovat svoje dokumenty (neměla strach, zda je založí špatně, protože u mě byla jejich kopie) a v současné době již není moje složka vůbec potřeba.

 

Kde budu bydlet?

Klientka chtěla sehnat stabilní bydlení, proto pravidelně kontrolujeme úřední stránku městské části, kde má podanou žádost o byt a vždy žádá o uvolněný byt. Zároveň jsme vedly rozhovory o tom, že upínat se k obecnímu bydlení není rozumné a je třeba začít šetřit na dlouhodobý podnájem. Klientka si po čase uvědomila, že mít stabilní podnájem by pro její rodinu mohlo být dobré řešení a začala si odkládat peníze. Společně jsme udělaly plán hospodaření a rozebíráme možnosti, kde uspořit (např. oslava svátků a kouření). Od léta do prosince si zvládla odložit 14.000Kč, vyjednala si případnou finanční pomoc na odboru hmotné nouze a tehdy jsme tedy začaly vyhledávat volné podnájmy. Podnájem shání i přes známé. Navíc jsme řešily podání žádostí v azylových domech (pokud by přišlo vystěhování dříve, než sežene podnájem).

 

Kde na všechno vezmu peníze?

Řešení zadluženosti mělo více vývojových etap. Nejprve jsme řešily postupně každý dluh, se kterým klientka přišla do poradny. Později se nám podařilo všechny uspořádat a zjistily jsme, že klientka má následující pohledávky:

  • RWE – jistina 4.400Kč a náklady řízení 7.920Kč
  • E-on -  celkem 12.000Kč
  • Poplatek za komunální odpad – celkem 7.500Kč
  • Pojištění jedno dítě  324Kč,
  • Pojištění druhé dítě  9.800Kč (hrozí exekuce)
  • Home Credit  32.000Kč (hrozí vydání rozhodčího nálezu)
  • Cetelem 25.000Kč (hrozí exekuce)
  • Exekutor (jízdenky MHD) – 39.000Kč

 

Zde jsme řešily, že nemůže zaplatit všechno naráz a že by bylo dobré platit pohledávky, které mají největší význam pro její životní situaci. Podařilo se domluvit splátkový kalendář u advokáta spravujícího dluh u RWE na 100Kč měsíčně (a tento dokonce snížil svoje náklady o 6000Kč vzhledem ke klientčině sociální situaci) a u B4B (e-on) na 150Kč měsíčně. Po necelém roce řešení klientčiných dluhů sehnal její druh brigádu, proto zvládá platit navíc poplatek za komunální odpad (po 500Kč) a vyplacením 324Kč se vyhnula navýšení malé pohledávky o několika tisícové náklady řízení.

Klientka má nyní přehled o všech svých dluzích a dále pracujeme na tom, aby se naučila samostatně vyplňovat složenky a aby se pokud možno nestresovala dluhy, se kterými nyní nemůže nic udělat.

Změny na první pohled nejsou tak výrazné, jak by možná klientka chtěla. Neustále jí chodí upomínky na zaplacení Cetelemu a Home Creditu, na druhou stranu, čtyři další dluhy má pod kontrolou a nehrozí tam další vymáhání. V hledání bydlení je také ještě dlouhá cesta před klientkou, protože musí překonat bariéry majitelů (zejména diskriminační) a naučit se chodit na prohlídky bytů. Nicméně nyní už s majiteli zvládá samostatně telefonovat a ví, které informace si musí zjišťovat.

U klientky došlo k velkým změnám - jednak v podpoře samostatnosti a systematického řešení problémů. Orientuje se ve svých pohledávkách, s každým dopisem přijde a konzultuje jej a schovává si jej do složky. Do poradny chodí pravidelně a některé věci již zvládá samostatně (telefonování, plánování rozpočtu), velmi jí pomáhají doprovody od terénních pracovníků. Navíc se postupně učí finančnímu plánování.

Také klientka sama vyjádřila, že je vděčná, že tu jsme a pomáháme jí řešit její problémy. Přestože jednotlivé cíle zatím nejsou naplněny, klientka si uvědomuje, že postupuje správným směrem.

Přibližně po měsíci od sepsání této kazuistiky, během kterého jsme pravidelně hledaly podnájmy, a klientka už na prohlídky chodila víceméně samostatně, přišla oznámit, že si podnájem sehnala. Majitel bytu neměl předsudky kvůli tomu, že klientka je Romka a také vyšel vstříc v administrativních požadavcích sociálního odboru. Nyní klientka tedy bydlí v zrekonstruovaném bytě 2+1 a obecně lze říci, že si velmi polepšila – bydlí sama s dětmi a partnerem, pravidelně hradí nájem a hlavně, je mnohem samostatnější a spokojenější.

 

 

Autor: IQ Roma servis, Mgr. Adéla Vaňková

 

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...