Je snadné najít si bydlení?

Evě je 42 let. Rozhodla se využívat práce terénní koncem září 2011. Měla negativní zkušenosti z úřadů z předchozích let, proto byla přijatelnější tato forma spolupráce. Společnými silami budeme hledat bydlení.  

Eva bydlela devatenáct let v obecním bytě o velikosti 1+1, bez sociálního zařízení.  Sdělila, že k bytu nemá nájemní smlouvu, pouze nějakou doložku. Dlouhou dobu, žádala městskou část o vystavení nájemní smlouvy. Město nereagovalo a nájemní smlouvu nevystavilo, i když nájemné bylo placeno. Po deseti letech Eva rezignovala, nájemné přestala platit. Řekla mi, že to bylo z důvodů nevystavení nájemní smlouvy, kterou ale již nikdy nezískala. Eva dostala vyklízení z nájmu bytu. Proto mě požádala, abych ji pomohla najít si nové bydlení.

Na začátku jsem měla pocit, že Eva nejeví sama žádnou aktivitu. Pouze požaduje, abych ji co nejdříve bydlení našla, protože ji mohou každým dnem vyhodit z bytu. Řekla jsem jí, jaká je situace s hledáním bytů u soukromých majitelů. Snažila jsem se ji motivovat, aby i ona byla aktivní při hledání nového bydlení. Také bylo velmi důležité zjistit, jaké jsou její finanční možnosti. Majitelé domů požadují alespoň jednu kauci ve výši nájemného a minimálně jeden nájem ihned k úhradě. Eva mi sdělila, že v tomto případě není problém.

Domluvily jsme se tedy na jednotlivých krocích, které jsme si rozdělily. Eva si sama bude hledat vhodné domy soukromých majitelů, o kterých ví, a já se ji pokusím sehnat telefonní čísla na majitele jednotlivých domů, kam si posléze bude sama telefonovat a zjišťovat jaké jsou možnosti.

Již při druhé schůzce začala být sama velmi aktivní, samostatná. Sdělovala mi adresy domů, o kterých si byla vědoma, že by měla šanci jít s rodinou bydlet. Byly to domy, kde soukromí majitelé nemají problém ubytovávat romské rodiny. Zjistila jsem přes katastr nemovitostí telefonní čísla na jednotlivé majitele domů a předala jsem je. Požádala mě, zdali by bylo možné, přijít do kanceláře a na jednotlivé nabídky si zatelefonovat.  Zpočátku se velmi ostýchala. Přemlouvala mě, zdali bych na jednotlivá čísla nemohla zatelefonovat sama. Posléze se mi podařilo ji motivovat, aby si volala sama. Taková zkušenost bude pro ni pouze přínosem a zvýší její kompetence.

Po celou dobu společného hledání bydlení, jsem se s Evou snažila hovořit o tom, že pokud se nám podaří nějaké bydlení najít, bude muset každý měsíc platit nájemné, jinak jí majitel nebude prodlužovat nájemní smlouvu. Bylo velmi důležité s ní o tom hovořit. Pokud se bydlení najde, pro Evu to bude zcela nový začátek. Více jak deset let neplatila nájemné. Měla jsem obavy, že pro ni bude velmi obtížné, každý měsíc platit kolem deseti tisíc měsíčně.

Asi po třetí schůzce mi volala, že si sama našla bydlení přes internet, kde byla i na prohlídce bytu. Velmi jsem ji obdivovala, za její samostatnost a aktivnost. Poprosila mě, abych zavolala majitelce domu a zjistila, jestli už je sepsána nájemní smlouva k bytu. Následující den jsem tedy volala majitelce domu, která mi sdělila, že k bytu bude vystavena podnájemní smlouva. Pokud Eva dostane podnájemní smlouvu, není možné pobírat příspěvek na bydlení, což pro Evu je nepřípustné. Zjištěné informace jsem předala. Nájemné ve výši dvanáct tisíc korun by neměla bez příspěvku na bydlení z čeho platit. Podporovala jsem ji, že i nadále budeme hledat vhodné bydlení pro ni a její celou rodinu.  

Zjistila jsem telefonní číslo na jeden z rekonstruovaných domů v oblasti, kde by nemusel být problém rodinu ubytovat. Kontakt jsem předala. Eva si zatelefonovala bez jakéhokoliv ostychu a zjišťovala, zdali není v domě volný byt. Správce domu ji sdělil, že máme zavolat zhruba za dva týdny, že by se mohlo něco uvolnit.

Za čtrnáct dní přišla za mnou do kanceláře, odkud si zavolala a zeptala se, zdali se uvolnil jeden z bytů v tomto domě.  Pan správce ji sdělil, že se může přijít podívat na prohlídku. Eva měla obavy, že když ji uvidí a pozná, že je Romka, odmítne ji. Takovou negativní zkušenost měla opakovaně z předchozích prohlídek domů. Proto mě poprosila, zdali bych nešla s ní jako doprovod.

Prohlídka bytu měla proběhnout ještě ten den, Evu jsem doprovázela. Pan správce už tam čekal. Byt se jí velmi líbil. Zeptala se tedy na podmínky.

Za týden šla podepsat nájemní smlouvu. Poprosila mě, jestli bych nešla s ní, aby nepodepisovala něco, čemu nerozumí. Šla jsem tedy s Evou nájemní smlouvu podepsat. Pan správce už měl připravenou kopii i pro mě, abych si ji mohla prostudovat. Byl velmi vstřícný a ochotný. Eva podepsala nájemní smlouvu, která byla sepsána na dobu určitou (tři měsíce). Pokud bude včas a řádně platit, nebude problém nájemní smlouvu i nadále prodlužovat.

Po podepsání nájemní smlouvy jsem šla s Evou vyřídit příspěvek na bydlení. Sociální pracovnice nám sdělila, že o příspěvek na bydlení je možno požádat až v lednu. Nyní ale můžeme požádat o mimořádnou okamžitou pomoc na pokrytí nezbytných nákladů na bydlení. Vyplnila potřebné formuláře a žádost předala sociální pracovnici. Eva si také musela jít změnit adresu trvalého bydliště, což bylo nezbytnou součástí k příspěvku na bydlení.  Každý měsíc musí požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, než bude moci žádat o příspěvek na bydlení

S Evou jsem i nadále v kontaktu. Nájemné platí vždy včas a řádně. Klientka je velmi šťastná a spokojená. Také se mi svěřila, jak je krásné mít v bytě sociální zařízení (koupelnu, WC), byť pro někoho je to samozřejmostí, ale pro ni něco zcela nového. Eva byla při naší spolupráci velmi aktivní, samostatná. Myslím, že se mi podařilo také alespoň z části potlačit obavy při jednání na úřadech.  Našla si práci v nemocnici, kde pracuje jako uklízečka. Je velmi šikovná, samostatná, dokáže se velmi dobře orientovat na úřadech.

Domnívám se, že Eva potřebovala pouze povzbudit a ukázat směr, kterým se má vydat. Dobře se mi s ní pracuje.

 

Zdroj: IQ Roma servis, Jana Balážová

Oblast programů: 
Facebook Twitter Youtube More...