Amaro records - Rhythm is a drive of our life

Projekt navazuje na "Amaro Records –linked through music", spolufinancovaný nadací Bader Philanthropies, Inc.

Cílem projektu je posílit emancipaci, sebevědomí, dovednosti, pracovní návyky a autonomní odpovědné, rozhodování mladých Romů. K tomu projekt poskytuje profesionální podporu romské komunitě alespoň v počáteční fázi (1-3 roky) V projektu začneme s prvními multikulturními projekty, veřejnými akcemi a workshopy pro mladé Romy stejně jako pro ostatní hudebníky a zainteresovanou veřejnost. V projektu připravujeme pracovní a tréninková místa, zapojení odborníků a koučů v oblasti zvukového záznamu a následného zpracování nahrávek. Kavárna poskytuje zázemí ke společným hudebním aktivitám Romů a majority a možnosti pro rozvoj kompetencí mladých Romů v oblasti vedení kavárny, baristiky, obsluhy. 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory nadace Bader Philanthropies, Inc.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Petra Borovičková

e-mail: info@amarorecords.cz

tel: +420 733 127 471

web: amarorecords.cz

facebook.com/amarorecordsbrno

Doba realizace: 
5/2016 - 4/2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...