Bezpečné hřiště

Hlavním cílem projektu je zajištění kontinuální nabídky specifických preventivních aktivit, realizovaných buď v areálu hřiště Niva – Svitavské nábřeží (dále jen plácek) nebo v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 6 do 26 let. Organizace svou činností působí v oblasti prevence od roku 2014, půjde tedy v řadě o čtvrtý navazující projekt. Cílem je kontinuálně a systematicky poskytovat prevenci v dané lokalitě, jež je nadmíru sužována nežádoucími jevy se svými závažnými dopady. Dlouhodobá preventivní práce má vyšší úspěšnost v aplikaci opatření nežli nárazové akce s krátkodobým efektem. Dlouhodobé poskytování aktivit je také v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Brna.

Aktivity se zaměřují na:

   -   informování cílové skupiny a seznámení s důsledky sociálně patologických jevů

   -   předcházení sociálně patologickým jevům

   -   způsoby řešení krizových situací

   -  zprostředkování poradenství a dalších návazných služeb    

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Brna

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Hana Kochtíková

e-mail: hana.kochtikova@iqrs.cz

tel: +420 730 894 675

Doba realizace: 
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...