Brána ke vzdělání

Projekt reaguje na nízkou úroveň vzdělání a vysokou míru nedokončování středních škol mezi nastupující romskou generací a obtíže sociálně ekonomického charakteru, se kterými se potýkají jejich rodiče. Svými aktivitami v lokalitách Jihomoravského kraje významně napomůže změně tohoto stavu. Je složen ze souboru provázaných aktivit, které ve svém celku komplexně zohledňují relevantní aspekty smysluplného a úspěšného zapojení se do vzdělávacího procesu a sociálně ekonomických vazeb zapojených klientů. Aktivity budou realizovány v rámci poskytování sociálních služeb terénní sociální práce a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které má organizace registrovány. Primární cílovou skupinou jsou studenti základních škol, druhého stupně a jejich rodiče, obyvatelé Jihomoravského kraje, ohrožení nebo postižení aspekty sociálního vyloučení.

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je realizována za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Daniela Drnková

tel.: +420 533 424 095

e-mail: daniela.drnkova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

23
Pro

Podpora v rámci charitativního a stipendijního fondu Gendalos aneb smysluplná pomoc tam, kde je jí skutečně třeba

Tisková zpráva, v Brně 23. 12. 2013

Organizace IQ Roma servis, o.s. realizuje v rámci individuální podpory vzdělávacích úspěchů mladých Romů také charitativní a stipendijní fond Gendalos, prostřednictvím kterého jsou přiřazovány konkrétní přímé finanční či materiální příspěvky klientům Programu Pro Mladé. Tímto způsobem lze umožnit přístup ke vzdělání takovým mladým lidem, pro něž by bylo za jiných okolností obtížně dosažitelné. Zpráva přináší příběh klienta Lukáše, jehož příklad dokládá smysluplnost a pozitivní dopad této formy podpory.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →


Články projektu

20
Pro

Program Gendalos na podporu vzdělávacích úspěchů mladých Romů

Programy: 

Tisková zpráva, v Brně dne 20. 12. 2013

V září 2013 se v plné míře rozběhl v IQ Roma servisu o. s. nový program na podporu mladých, motivovaných studentů romského původu s názvem Gendalos/Zrcadlo. Vzdělávací program je zaměřen na podporu studentů středních a vysokých škol, kteří pocházejí z vyloučených lokalit na území Jihomoravského kraje a kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci mezi klientem a neziskovou organizací. Do spolupráce se zapojují také rodiče a školy, kteří pomáhají upravovat podobu individuálního plánu studenta tak, aby co nejvíce odpovídal jeho aktuálním potřebám a reálným možnostem.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
06
Pro

Případová konference jako řešení obtížné situace žáka ve škole aneb co všechno je potřeba ke změně

Programy: 

Tisková zpráva, v Brně 6. 12. 2013

Podpora studijních a kariérních úspěchů mladé romské generace a kvalitní inkluzívní vzdělávání je jednou z hlavních priorit Programu Pro Mladé organizace IQ Roma servis, o.s. Ve spolupráci s každým jednotlivcem jsou hledány individuální cesty, jak v případě vzdělávání dítěte a řešení školních obtíží postupovat. Snahou je zapojit do aktivní spolupráce všechny zainteresované strany, tedy žáka, jeho rodinu, školu, případně další subjekty, protože zkušenosti ukazují, že jen otevřená komunikace a vícestranný zájem vede k pozitivnímu obratu situace. Jako podpůrný mechanismus bývá v současnosti využívána platforma případových konferencí, která může napomoci komunikační proces a spolupráci nastartovat.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →