Čas zkusit to jinak

Projekt vychází z koncepce služeb zaměstnanosti a nabízí cílové skupině dlouhodobou spolupráci, poradenství, tutoring a poskytování sociálních služeb při zprostředkování možností a prostoru k získání uplatnění na trhu práce a orientace v sociálně-ekonomickém systému s cílem snížit míru sociálního vyloučení v lokalitách Jihomoravského kraje.

zobrazit více informací

Pole obsahující více informací:

Projekt vychází z koncepce služeb zaměstnanosti a nabízí cílové skupině dlouhodobou spolupráci, poradenství, tutoring a poskytování sociálních služeb při zprostředkování možností a prostoru k získání uplatnění na trhu práce a orientace v sociálně-ekonomickém systému s cílem snížit míru sociálního vyloučení v lokalitách Jihomoravského kraje.

Doba realizace: 
1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...