Centrum integračních služeb Brno

Cílem projektu je vytvoření sofistikovaného systémového pracoviště řešícího problematiku sociálně vyloučených (etnicky pestrých) lokalit Brna a Jihomoravského kraje na bázi profesionálního poskytování sociálních a pedagogických služeb v kombinaci s individuálním přístupem založeným na znalosti dané problematiky. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu Vranovská 45, který je předkladateli, občanskému sdružení IQ Roma servis, bezplatně zapůjčen městem Brně na dobu sedmnácti let.

zobrazit více informací

Projekt je součástí IPRM pro ROP a aktivity, které budou v rekonstruovaném pracovišti probíhat jsou i součástí IPRM pro IOP.

Objekt bude, vzhledem k jeho současnému stavu, kompletně rekonstruován a přeměněn na otevřené a moderní pracoviště, které významně zvýší možnosti využívat nabídky integračních, vzdělávacích a sociálních služeb pro občany, sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené, města Brna a Jihomoravského kraje.

 

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP Jihovýchod), Nadace Vinci a města Brna.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Maléřová

tel.: +420 774 224 511

e-mail: lenka.malerova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 10. 2011 – 31. 8. 2013
Donátoři:
Facebook Twitter Youtube More...