Centrum pro rodiče s dětmi

Projekt je zaměřen na rodiče s dětmi předškolního věku, kteří tvoří velkou část klientů IQ Roma servisu. V roce 2011 bylo otevřeno Centrum pro rodiče s dětmi, které je otevřeno čtyři dny v týdnu. Odborní pracovníci centra se zaměřují na práci s dětmi i jejich rodiči. U dětí jsou rozvíjeny znalosti a kompetence tak, aby bez problémů zvládly vstup do školního prostředí. Cílem práce s rodiči je zvyšovat jejich kompetence v oblasti výchovy a péče o děti, podpořit přirozené rozvíjení vztahu mezi rodiči a dítětem a zajistit tak dětem bezpečné a inspirující zázemí pro jejich všestranný rozvoj. Odborné pracovnice centra připravují pro rodiny s dětmi také celou řadu volnočasových aktivit - například návštěvu knihovny, výlet do muzea, oslavu dne dětí nebo mikulášskou besídku.

V rámci projektu proběhne také odborná konference zaměřená na problematiku rozvoje služeb pro podporu rodin, zejména na vzájemné sdílení zkušeností mezi sociálními pracovníky neziskových organizací a pracovníků sociálních odborů obcí, kurátorů a OSPOD. Touto cestou bychom chtěli přispět k vzájemnému vyjasňování pohledů, rozšiřování znalostí a zkušeností, ale také k nastavování nových modelů a spolupráce v oblasti podpory ohrožených rodin.  

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: 

Projekt je podpořen z dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi Jihomoravského kraje.  Projekt tvoří roční spolufinancování rozsáhlejšího projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Sedláčková

tel.: +420 733 127 470

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1.1.2015 - 31.12.2015
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...