Cesta za vzděláním

Vzdělání je nejen jednou ze základních strategických oblastí života jedince, ale představuje i důležitou složku integračního procesu člověka do společnosti. Vzdělávací program Gendalos vznikl na základě potřeby intenzivnější podpory mladých romských studentů, nacházejících se v nepříznivé situaci. Hlavním posláním programu je vzdělávání motivovaných a aktivních studentů ve věku od 14 do 26 let, kteří spadají do kategorie jedinců ohrožených nebo trpících sociálním vyloučením. Vzdělávací program Gendalos podporuje studenty, kteří dlouhodobě spolupracují a projevují zájem a snahu se rozvíjet a posouvat své hranice. Program funguje od roku 2012 a jeho integrovanou součástí je stipendijní fond Gendalos. Program poskytuje dva základní druhy podpory: peněžní a nepeněžní.

Realizaci peněžní podpory vzdělávání studentu zabezpečuje stipendijní fond Gendalos, který je součástí vzdělávacího programu Gendalos. Podporu ze stipendijního fondu můžou získat studenti, kteří dlouhodobě spolupracují s pracovníky IQ Roma servisu na svých vzdělávacích cílech a osobnostním rozvoji. Adresná finanční podpora se uděluje na základě rozhodnutí komise Gendalos. Komise zasedá jednou za měsíc a má 3 členy, kterými jsou zaměstnanci z vedení organizace. Podpora se uděluje na základě žádosti o poskytnutí stipendia, která musí obsahovat kopii nejaktuálnějšího vysvědčení a kazuistiku, kterou ve spolupráci s pracovníkem napíše sám klient. V případě, že se podpora schválí a vyplatí, je kladen velký důraz na následný monitoring jejího využití.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory MONETA Money Bank v rámci Programu podpora potřebným

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Anežka Šintáková

e-mail: anezka.sintakova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
01/2017 - 12/2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...