Cigi, cigi, cirkus

Předložený projekt „Cigi, cigi, cirkus“ se zaměřuje na podporu dětí a mladých lidí, především Romů ze sociálně vyloučeného prostředí města Břeclav a města Brna, prostřednictvím metody sociálního cirkusu.  Sociální cirkus je inovativní přístup, který využívá cirkusového umění jako nástroje k sociální intervenci. Zaměřuje se na nejrůznější ohrožené skupiny žijící v těžkých osobních a sociálních podmínkách.

Prioritou sociálního cirkusu není předávání cirkusových technik, ale důraz na rozvoj osobnostních a sociálních dovedností. Sociální cirkus je účinná metoda pro dosažení sociální změny, pomáhá marginalizovaným osobám nalézt místo v komunitě a tuto komunitu svým talentem obohatit. Metoda využívá přirozeného prostředí sociálně ohrožených dětí – ulici jako místa spontánního shromažďování cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je podpořit pravidelnou nízkoprahovou aktivitu „Cigi, cigi, cirkus“ zaměřenou na kreativní prevenci a práci se sociálně vyloučenými dětmi a mládeží prostřednictvím nové metody sociální práce – sociálního cirkusu. Dílčím cílem projektu je posílit kreativní aktivaci pozitivního soužití mezi Romy a majoritou, a to především na hodnotách, které obě skupiny spojují v místě, které čelí napjatým vztahům mezi Romy a majoritou. 

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory nadačního fondu Albert a Magistrátu města Brna.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Brno

Hana Kochtíková

e-mail: hana.kochtikova@iqrs.cz

tel.: 730 894 675

Břeclav

Vojtěch Veselý

e-mail: vojtech.vesely@iqrs.cz

tel.: 730 895 341

Doba realizace: 
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Donátoři:Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

03
Led

Cigi cigi cirkus v roce 2017

Lokalita:

Rok uběhl jako lusknutí prstů. Pro kroužek Cigi Cigi Cirkus v Břeclavi to byl rok změn a nových výzev. Díky nadačnímu fondu Albert se povedlo nakoupit nové vybavení, rozšířit tím cirkusové aktivity (např. jízda na jednokolce, triky na balanční kouli, žonglování aj.). Děti si tak mohly v průběhu roku vyzkoušet spoustu nového, nové vybavení dodalo kroužku na pestrosti a klientům na motivaci.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
07
Pro

Cirkusácký Mikuláš

Na břeclavské pobočce IQ Roma servisu proběhla 6. 12. mikulášská besídka. Kromě tradiční trojice přinášející dobroty výměnou za básničky a přísliby hodnosti, se představil se svým číslem na trampolíně již méně tradiční socialcircusový projekt Cigi Cigi Cirkus. Jeho členové si pod vedením svého principála nachystali krátké číslo a uchvátili tak zbytek svých kamarádů i rodičů. Dětem se tedy krom sladkých balíčků dostalo i zaslouženého potlesku a obdivu!

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky

./sites/all/themes/elegantica/IQ_Roma_servis-tweets.txt successfully written (92KB)