Cigi Cigi Cirkus

Cílem projektu je zajištění kontinuální nabídky specifických aktivit realizovaných v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež pro výše popsanou cílovou skupinu. Předkládaný projekt vychází ze zkušeností v práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží a realizací programů aktivit v minulých letech. V Brně jsme vytvořili komunitu romských dětí a mládeže věnující se sociálnímu cirkusu. V rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se bude jednat o pravidelnou volnočasovou aktivitu s důrazem na posílení sebeprezentace, skupinové spolupráce a utváření identity.

Sociální cirkus je alternativním pedagogickým nástrojem, který využívá cirkusové umění jako metodu sociální intervence. Má za cíl všeobecný rozvoj a sociální inkluzi převážně rizikové mládeže. Jedná se o nový a ojedinělý způsob trávení volného času a rozvoje sebevyjádření, sebeprezentace, kreativity, spolupráce a týmového ducha. Děti tyto dovednosti rozvíjejí prostřednictvím atraktivních aktivit jako přízemní akrobacie, žonglování, klaunika, kouzlení.

Účastníci lekcí sociálního cirkusu se budou scházet 1x týdně v rozsahu 1 h. Uskutečněny budou min. 2 workshopy a 3 vystoupení pro veřejnost.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Hana Kochtíková

e-mail: hana.kochtikova@iqrs.cz

tel: +420 730 894 675

Doba realizace: 
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...