Centrum komunitní a terénní sociální práce

Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce zajišťuje finanční prostředky pro poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům/tkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Tišnov, Bučovice a další).

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Statutárního města Brna a měst a obcí Vyškov, Tišnov, Břeclav, Mikulov a Zastávka.

 

Kontaktní osoba:
Adam Fialík (ve věci realizace aktivit ve městě Brně)
tel: +420 731 654 576
 

Silvie Elsnerová (pro obce Jihomoravského kraje)

tel.: +420 774 898 817

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 
Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020).
Donátoři:
Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

05
Zář

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.

Zapojili jsme se společně s Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj do Evropského projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ reg. č. (CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008).

Tento projekt nám umožňuje podpořit nejohroženější osoby v krizi nejen sociální prací, ale i potravinovou a materiální pomocí.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Kdo může využít spolupráci s terénními sociálními pracovníky?

V souvislosti s posláním a vizí organizace IQ Roma servis jsou služby terénního programu určeny především pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, především Romy. 
 
Terénní sociální práce je určena těm lidem starším 15 let, zejména romského původu, kteří v důsledku sociálního znevýhodnění neumí nebo nemohou řešit svou nepříznivou životní situaci sami či s využitím běžně dostupných služeb nebo těm, jimž hrozí sociální znevýhodnění.
 
Podpora je určena těm, kteří potřebují a hledají práci, nezvládají splácení svých závazků či dluhů, potřebují urovnat
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky