Drogy do Klubu nepatří!

Organizace dlouhodobě působí v oblastech, které jsou označeny za sociálně vyloučené. V takových oblastech je zvýšený výskyt sociálně patologických jevů, mezi které patří i užívání drog, ať už legálních nebo nelegálních. V nízkoprahovém zařízení se snažíme působit preventivně, aby k těmto patologiím docházelo co nejméně, jelikož děti a mládež, se kteou pracujeme, je vystavena vyššímu riziku rozvoje závislostí. V rámci projektu zrealizujeme dva preventivní workshopy na téma kouření tabákových výrobků a marihuany, vytvoříme brožuru se souhrnem relevantních informací k drogové problematice včetně kontaktů na další subjekty pomoci, dále budeme zveřejňovat články mapující průběh projektu a odezvu u klientů.

 

zobrazit více informací

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: 

Mgr. Hana Vávrová

e-mail: hana.vavrova@iqrs.cz

tel: +420 730 894 675

 

Doba realizace: 
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Články projektu

06
Led

Drogy do Klubu nepatří!

Lokalita:
Programy: 

Jedním z problémů, se kterými se potýká mládež, jsou drogy, konkrétně pak marihuana a cigarety. Z toho důvodu jsme se zaměřili na toto téma a připravili dva workshopy. Ve většině případů měli účastnící s těmito látkami řadu zkušeností. Často jim však chyběly základní informace. Měli sice povědomí o tom, že tabák i marihuana je škodlivá, ale část konkrétních důsledků pro ně byla překvapením.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →