Gendalos – jsme si blíž

Primárním cílem projektu je dlouhodobě udržitelná a kvalitní dobrovolnická činnost s profesionální koordinací a podporou, zaměřená na doučování a související podpůrné stimulačně-motivační aktivity a rovněž realizace volnočasových aktivit dětí (včetně NZDM) a mládeže z prostředí sociálně vyloučených lokalit, především dětí romských. Primární cílovou skupinou projektu jsou romské děti a mládež ve věku 7 -18, resp. 26. let. Tato skupina obyvatelstva žije spolu se svými rodinami z velké části v sociálně vyloučených lokalitách. Je sociálně vyloučena nebo sociálním vyloučením ohrožena z hlediska etnického i majetkového (životní úroveň rodiny v poměru s obecně vnímaným standardem). V těchto lokalitách je velmi vysoká míra nezaměstnanosti a nízká úroveň vzdělání, což se přenáší dále na mladou generaci.

Projekt se zaměřuje na navázání spolupráce s lidmi z řad veřejnosti a vytváření sítě dobrovolníků, spolupracujících na aktivitách pro děti a mládež v rámci IQ Roma servisu. 

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je realizována za podpory Ministerstva vnitra ČR.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Daniela Drnková

tel.: +420 543 213 310

e-mail: daniela.drnkova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...