Gendalos – krok k úspěšnému studiu (JMK)

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělání mezi romskou komunitou, kdy 70% Romů má jen ZŠ. Jeho cílem je zvýšit počet Romů, kteří úspěšně absolvují SŠ. Pilířem aktivit je zajištění kvalitního profesního poradenství a podpory v období přechodu mezi vzdělávacími cykly (ZŠ – SŠ, případně SŠ – návazné uplatnění), zajištění podpory udržitelné motivace studentů a vybudování stabilní podpůrné sítě, zapojení relevantních partnerů do spolupráce a budování vyrovnávacích opatření pro rozvoj dovedností a znalostí nezbytných pro dokončení studia a uplatnění na trhu práce. Zapojené SŠ budou podpořeny v procesech inkluzivního vzdělávání prostřednictvím individuálního poradenství, konzultací a besed.

zobrazit více informací

Období realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

 

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Jihomoravského kraje. Projekt tvoří roční spolufinancování rozsáhlejšího projektu, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Klára Hamplová

tel.: +420 608 539 323

e-mail: klara.hamplova@iqrs.cz 

Doba realizace: 
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...