Gendalos – nejsi v tom sám!

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, především pak v Jihomoravském kraji, kdy vyššího než základního stupně vzdělání zde dle kvalifikovaných odhadů dosahuje pouze 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími aktéry chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování primárního a návazně sekundárního vzdělávacího cyklu.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení míry vzdělanosti romské komunity v ČR prostřednictvím komplexní podpory zapojených romských žáků a studentů během jejich studia na základní a střední škole.

Dílčími cíli projektu je v průběhu celého projektu:

  • poskytnout min. 35 romským studentům individuální poradenství v oblasti vzdělávání a kariéry, včetně sestavení individuálního rozvojového plánu;
  • podpořit min. 20 žáků a studentů individuálním doučováním v problematických předmětech;
  • zrealizovat alespoň 6 informačních bloků o Vzdělávacím programu Gendalos a jeho možnostech s účastí alespoň 70 romských žáků na min. 3 školách;
  • zrealizovat min. 6 vrstevnických setkání romských žáků a studentů, které podpoří motivaci ke studiu;
  • zapojit do aktivit projektu min. 6 rodičů prostřednictvím 2 setkání podpůrné skupiny rodičů;
  • sestavit a podpořit min. 5 mentorských dvojic ve formátu žák/student + dospělý mentor z majority.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Mgr. Anežka Šintáková

e-mail: anezka.sintakova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...