Gendalos odrazí k úspěchu

Projekt reaguje na skutečnost, že v České republice dosahuje vyššího než základního vzdělání pouhých 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky základních a středních škol, jejich pedagogy a dalšími zaměstnanci školy i rodiči žáků, chceme zvýšit šance mladých Romů na získání kvalitního vzdělání. Tohoto cíle chceme dosáhnout zvýšením informovanosti žáků v oblasti volby školy a oboru formou profesního poradenství, individuálních konzultací nebo podporou neformální výměny zkušeností mezi romskými žáky. Ve studiu romské žáky podpoříme také formou doučování, přípravy na přijímací zkoušky nebo individuálním mentoringem. Pomocnou ruku nabídneme také školám a pedagogům, kteří s romskými žáky pracují a chtějí své znalosti v oblasti inkluzivního vzdělávání dále prohlubovat. 

zobrazit více informací
Doba realizace: 
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...