Gendalos - už vím, čím budu

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, především pak v Jihomoravském kraji, kdy vyššího než základního stupně vzdělání zde dle kvalifikovaných odhadů dosahuje pouze 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími zaměstnanci školy chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování sekundárního vzdělávacího cyklu. Pilířem aktivit je individuální podpora, včetně doučování, a cílené motivační aktivity. Dále zvýšení informovanosti žáků v oblasti volby školy a oboru formou kariérního poradenství, nebo podporou neformální výměny zkušeností mezi romskými žáky. Školám nabízíme multikulturní lekce s cílem podpořit proces inkluzivního vzdělávání a prevenci šikany. Projekt počítá se zapojováním dobrovolníků jako významným zdrojem udržitelnosti a kapacity aktivit.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory dotačního programu Integrace romské mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Anežka Šintáková

e-mail: anezka.sintakova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
01/2017 - 12/2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Články projektu

16
Lis

Pomáháme romským žákům vybrat si střední školu, která je bude bavit

Lokalita:
Programy: 
Celkem 127 žáků základních škol se zapojilo do našich lekcí kariérového poradenství.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →