Hravě a zdravě

Projekt reaguje na problémy cílové skupiny a v první řadě na nízkou připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání. Na základě této potřeby byl zřízen Předškolní klub, který žadatel provozuje ve svém sídle v Brně čtyřikrát týdně a jehož hlavním cílem je připravit děti na přechod do mateřské či základní školy. Jeho kapacita je 12-15 dětí.

Rok 2017 je specifický ve dvou ohledech, a to pro:

  • děti nastupující v září do mateřské školy v rámci povinného roku předškolního vzdělávání;
  • děti nastupující v září do základní školy ve školním roce 2017/2018 bez absolvování standardního předškolního vzdělávání.

Pro tyto děti bude činnost Předškolního klubu jedna z posledních možností, jak se na vstup do mateřské, popř. základní školy připravit.

Z naší dosavadní praxe se ukazuje, že pravidelné navštěvování předškolního klubu přispívá k vytvoření důvěry romských dětí a jejich rodičů k dalším osobám mimo rodinný kruh, k přijetí hodnoty vzdělání, a tím pozitivně přispívá k budoucímu udržení dítěte v dalším vzdělávacím procesu a v neposlední řadě také k celkovému začlenění dítěte, potažmo rodiny do společnosti.

Jako průřezové téma projektu, resp. motiv vzdělávání pak volíme právě téma zdravotní gramotnosti a rozšiřování povědomí o zdravotní péči u samotných dětí, zejména s ohledem na zvnitřnění pravidel osobní hygieny a zdravotní osvětu.

Projekt se cíleně zaměřuje i na rodiče. Skrze společné reflexe pokroku dětí (společně s rodiči budeme plánovat podpůrnou přípravu dítěte v rodině) se s rodiči přirozeně dostáváme k řešení potřeby kvalitního vzdělávání. Rodiče informujeme také o legislativních změnách souvisejících se vzděláváním, a to zejména o povinném roku předškolního vzdělávání, který se zavádí už k 1. 9. 2017.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Jistota.

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Denisa Sedláčková

 

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
03/2017 - 12/2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...