Hravě v Klubu

Díky tomuto projektu máme možnost realizovat volnočasové a vzdělávací aktivity v Klubu – nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Tyto aktivity nemalou měrou přispívají k dobrému začlenění mládeže zasažené nebo ohrožené sociálním vyloučením, což jsou nejpočetnější návštěvníci Klubu. Konkrétně se bude jednat o tyto aktivity:

  • Seberozvojové aktivity – taneční kroužek
  • Kreativní dílničky
  • Doučování

 

zobrazit více informací

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: 

Mgr. Hana Vávrová

e-mail: hana.vavrova@iqrs.cz

tel: +420 730 894 675

 

Doba realizace: 
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...