Krok k úspěchu

Projekt si klade za cíl zvyšovat vzdělávací úspěchy mladé romské generace a podporovat je ve studiu na středních a vysokých školách, rozvíjet jejich osobní potenciál a podporovat zdravý aktivní způsob trávení volného času je jeden z klíčových cílů IQ Roma servisu a hlavní cíl tohoto projektu.

Projekt "Krok k úspěchu" podporuje mladé romské studenty ve věku 15 – 26 let od jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školu až po úspěšné ukončení SŠ nebo VŠ.

V návaznosti na vzdělávací program Gendalos, který podporuje motivované středoškolské a vysokoškolské romské studenty, je hlavním cílem projektu eliminovat ekonomické bariéry negativně ovlivňující vzdělávací proces našich studentů (cílenou finanční podporou konkrétních studentů zvyšujeme šanci úspěšného ukončení školní docházky a následného uplatnění na trhu práce, protože dobré vzdělání je prvním krokem na cestě ze sociálního vyloučení a chudoby).

Dílčím cílem je připravit žáky 9. tříd na nástup na střední školy (tedy připravit je na přijímací zkoušky a všechny nároky související s nástupem na školu), protože kvalitní vzdělání je nezbytným předpokladem pro samostatné uplatnění v životě i zaměstnání.

 

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Nadačního fondu Albert

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, o.s.:

Anežka Šintáková

tel: +420 608 539 323

e-mail: anezka.spilkova@iqrs.cz   

 

Doba realizace: 
1. 8. 2016 – 31. 7. 2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Články projektu

04
Zář

Jirka: Gendalos může mnoha generacím navést správný směr do života

Lokalita:
Programy: 

Jirkovi je 17 let a chodí do 2. ročníku na gymnázium. Ve volném čase se rád věnuje hudbě a posilování. Do IQ Roma servisu začal chodit už na základní škole, zajímal se především o hru na klávesy a kytaru. V 8. třídě se dozvěděl o vzdělávacím programu Gendalos, který navštěvoval už jeho starší bratr. Po vstupu do Gendalosu se jeho spolupráce s IQ Roma servisem výrazně zintenzivněla, zejména pak když se hlásil na střední školu. Tehdy díky Gendalosu mohl navštěvovat také přípravné kurzy na přijímací zkoušky, což byla dle jeho slov velká pomoc.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Zář

Stipendijní fond Gendalos pomáhá zvyšovat počet romských středoškoláků

Lokalita:
Programy: 

„Na studium jednoho dítěte na střední škole by si rodiče měli připravit zhruba 185 tisíc korun…“ to vyplývá z průzkumu aplikace Instant Research agentury Ipsos pro společnost Partners (2014). Jaké možnosti však mají rodiče, kteří chtějí podporovat své dítě ve studiu i po dokončení základní docházky, ale jejichž celkový příjem se pohybuje na hranici životního minima? Nehledě na to, že děti z těchto rodin si většinou volí učební obory, se kterými jsou spojeny vysoké náklady na nákup školních pomůcek do praxe.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →