Krok za krokem

Projekt navazuje na předchozí komunitní práci v lokalitách Brno, Břeclav a Vyškov se zaměřením na zmocňování Romů a Romek k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek v kontextu bydlení. Dalšími cíli projektu jsou zlepšování sousedských vztahů a zvýšení zájmu
komunity o budoucnost a vzdělání svých dětí.
 
V Brně se bude komunitní práce soustředit na práci ve vyloučených lokalitách kolem městských částí Brno – sever (ulice Cejl, Bratislavská), Husovice (Vranovská), dále Židenic (Šámalova, Markéty Kuncové) a Maloměřic (Jarní). Úžeji se v kontextu tématu bydlení zaměříme na schopnost cílové skupiny ovlivňovat rozvoj městského bytového fondu a kvality života v něm a dále schopnost efektivně ovlivňovat jednání soukromých majitelů bytového fondu tak, aby bylo v souladu s potřebami obyvatel. V rámci Brna je důležitá také práce s komunitou romských středoškolských studentů, budeme usilovat o povzbuzení proaktivnosti zapojených studentů tak, aby byli sami aktivními hybateli dění v rámci komunitních aktivit, sdíleli spolu své poznatky o možnostech studia a navzájem se motivovali k lepším výsledkům. Do oblasti vzdělávání se zapojí také skupina matek Dža andre lačhi škola, jejichž cílem je orientace v právech a povinnostech v rámci školního systému a následné aktivní zapojení do šíření nabytých informací širší komunitě.
 
V Břeclavi budeme pokračovat v práci v lokalitě Na Zahradách (konkrétně Na Zahradách, Riegrova, Krátká). Břeclavská komunita v lokalitě aktuálně řeší stav bydlení a jeho okolí, chce proto pokračovat ve společných úklidech vnitřních i venkovních prostor domů, posunout se k dalším úpravám okolí domů (např. vznik komunitní zahrady). V rámci řešení sporů obyvatel jednotlivých domů budeme iniciovat pořádání různých komunitních akcí, do jejichž přípravy a realizace se komunita aktivně zapojí. Na základě vyjádření potřeby komunity, která se chce více občansky angažovat, podpoříme vznik a rozvoj aktivní skupiny a budeme ji motivovat k ujasnění směřování a k plánování konkrétních kroků. Skupina aktivních matek se chce zaměřit na téma vzdělávání dětí v kontextu potřeby informovanosti o zápisech dětí do školek a škol, díky šíření informací očekáváme, že se výrazně sníží počet dětí, které nejsou v rámci povinného zápisu do školek a škol zapsané.
 
Ve Vyškově navážeme na komunitní práci v lokalitě ulice Albrechtova a nově v lokalitě ulice Pivovarská. V navazujícím období bude očekávaným výsledkem v kontextu zlepšení podmínek bydlení, aby komunita došla ke společnému konsenzu ohledně dalšího postupu v řešení situace
neutěšeného stavu domů a jejich okolí a byla motivovaná k iniciativnosti v řešení situace. V rámci pravidelných schůzek komunity matek bude dále komunitní práce zaměřena na téma vzdělávání – sdílení informací v kontextu zápisů do školek a škol a schopnost jádrové skupiny iniciativně namotivovat další rodiče z lokality. Proaktivní skupina se dále zapojí do komunitních akcí na podporu dobrých sousedských vztahů.
zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Komunitní pracovník v lokalitě Brno: Marie Ferencová, Jan Milota

e-mail: marie.ferencova@iqrs.cz jan.milota@iqrs.cz

Komunitní pracovnice v lokalitě Břeclav: Alena Gronzíková

e-mail: alena.gronzikova@iqrs.cz

telefon: +420 774 635 027

Komunitní pracovnice v lokalitě Vyškov, Bučovice, Zastávka: Silvie Elsnerová

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

telefon: +420 774 898 817

Doba realizace: 
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

11
Pro

Romští studenti oslavili Mezinárodní den studentů

Lokalita:
Projekt: 

S našimi romskými studenty jsme se letos rozhodli oslavit Mezinárodní den studentů, 17. listopadu. K oslavám jsme si vybrali pražský festival „Díky, že můžem“, pořádaný skoro dvěma desítkami mladých lidí s cílem udržovat mezi svými vrstevníky odkaz událostí 17. listopadu 1939 a 1989. Už pár dní před odjezdem se ukázalo, že si rodiče našich studentů spojují toto datum ve svých hlavách s něčím docela jiným: demonstrace, neonacisté, nebezpečí. Několik studentů s námi na oslavy nemohlo vůbec jet, rodiče se o ně příliš báli.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
26
Lis

Jak se nám daří ve Vyškově

Lokalita:
Projekt: 

Jak se nám daří na korálkování

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky