Mám na to!

Přínosem projektu v kontextu společenské změny je především vysoká návratnost investic do vzdělání a vzdělávání mladé romské generace, ve kterou věříme. Projekt nejenom podpoří rozvoj cílové skupiny mladých Romů a Romek a návazně také její zapojení do širšího společenského kontextu, ale eliminuje rizika, kterým je mladá romská generace vystavena. Věříme, že včasná investice do vzdělání a do potenciálu mladých lidí, dlouhodobá podpora a práce směřující k zvyšování motivace a školních úspěchů romských studentů může mít dalekosáhlé dopady v širokém a dlouhodobém horizontu – od zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a větší finanční nezávislosti, po celkové zlepšení životní situace rodiny „vymaněním“ se z tzv. bludného kruhu sociálního vyloučení. Následná finanční zátěž „státu“ související s problematikou nezaměstnanosti, předlužení, bytové nouze, rizikových jevů mládeže a podobně je totiž finančně mnohem náročnější než včasná intervence resp. prevence těchto jevů.

Kromě dopadu na oblast vzdělávání potažmo na celkové zvýšení vzdělanostní úrovně mladých Romů a Romek v  Jihomoravském kraji bychom rádi na středních školách otevřeli otázku inkluzivního nastavení pro žáky ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí a nastínili možné kroky k spolupráci ohledně podpory těchto studentů pro vstup, udržení se a k úspěšnému dokončení střední školy a návaznosti na další vzdělávací nebo profesní dráhu.

Důležitým přesahem je také zvýšení povědomí o aktivní mladé romské populaci, utváření pozitivního obrazu mladých Romů směrem k většinové populaci a zvýšení vzájemného respektu a pozitivního povědomí v kontextu mezi komunitami a tím celková podpora sociálního začleňování.

 

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory nadace Albatros.

Kontaktní osoba za IQRS:

Anežka Šintáková

e-mail: anezka.sintakova@iqrs.cz

tel.: 608 539 323

Doba realizace: 
1.10. 2016 – 30.9. 2017
Facebook Twitter Youtube More...


Články projektu

06
Říj

Dobrovolnictví jako způsob, jak porozumět lokalitě

Lokalita:
Programy: 
Projekt: 
Lekce čtenářské gramotnosti pro romské studenty nám pomohla nakopnout naše chorvatská dobrovolnice Maja.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Srp

Vzdělávání v Gendalosu s létem nekončí

Lokalita:
Programy: 
Projekt: 
V létě budeme s romskými středoškoláky trénovat měkké dovednosti i budovat klubovnu na Cejlu.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →