Mám na to II.

Předkládaný projekt Mám na to II. – komplexní podpora romských žáků a studentů ve vzdělávání je primárně zaměřen na intenzivní individuální spolupráci se studentem, která je zaměřená na dosahování cílů, které si studenti ve spolupráci s klíčovým pracovníkem nastaví. Projekt bude realizován návazně (obsahem i časově) na realizovaný projekt "Mám na to!", a to v období říjen 2017 - září 2018.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou romští studenti SŠ, VOŠ a VŠ v Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje, kteří k úspěšnému dokončení studia potřebují různé formy podpory. Jedná se zejména o studenty, kteří jsou sociálně vyloučeni či sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním cílem projektu je poskytnout intenzivní podporu min. 35 romským žákům ZŠ/SŠ prostřednictvím aktivit vzdělávacího programu Gendalos a je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v rámci studia, podporu studentů v úspěšném ukončení ročníku, v průchodu studiem do vyšších ročníků či do dalšího vzdělávacího stupně a ve zvýšení počtu romských studentů, kteří úspěšně dokončí SŠ. Projekt bude realizovat tým vzdělávacího programu Gendalos, odpovědnost za jeho realizaci má vedoucí týmu Mgr. Anežka Šintáková.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Albatros

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Anežka Šintáková

e-mail: anezka.sintakova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
1.10. 2017 - 30.9. 2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...