Máme svůj prostor

Hlavním cílem projektu „Máme svůj prostor“ je vytvoření kvalitní a systematické nabídky volnočasových aktivit v areálu Plácku Niva – Svitavské nábřeží pro skupinu dětí a mládeže z brněnské romské komunity od 6-26 let s důrazem na jejich atraktivitu, zvládnutelnou a přiměřenou pravidelnost a dlouhodobý potenciál rozvoje a využívání nabízených činností. 

zobrazit více informací

Projekt umožní nabídnout soubor venkovních volnočasových aktivit, které vychází z dlouhodobých zkušeností s přímou prací s romskou mládeží, reflektují reálné potřeby cílové skupiny a přihlíží k snaze o jejich integraci do majoritní společnosti.

Aktivity jsou realizovány v Brně na Plácku Niva – Svitavské nábřeží. V září 2012 získal IQ Roma servis tuto lokalitu k provozování aktivit od Statutárního města Brna se závazkem poskytování volnočasových, preventivních a dalších aktivit po dobu 5 let.

 

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory města Brna.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Michala Devečková

tel: +420 777 356 875

e-mail: michala.deveckova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...