Na Plácek!

Hlavním cílem projektu „Na plácek!“ je kontinuální zajištění kvalitní a systematické nabídky volnočasových aktivit v areálu plácku Niva – Svitavské nábřeží. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením, zejména romského původu. Hlavní náplní projektu je realizace venkovních volnočasových aktivit. Ty strategicky plánujeme na základě zkušeností s poskytováním volnočasových aktivit na plácku v průběhu roku 2014, 2015 a dlouhodobých zkušeností s přímou prací s romskou mládeží. Smysluplná náplň volného času dětí a mládeže z romské komunity je důležitým faktorem jejich osobnostního růstu a začleňování do společnosti. Strukturalizace, pravidelnost i zájem o viditelné výsledky trávení volného času ve velké míře přispívá k prevenci patologických jevů nebo k zmírňování jejich dopadů na komunitu i společnost, přispívá k vytváření vůdčích osobností s klíčovými kompetencemi pro každodenní život ve společnost. 

Na Plácku budou od března do října 2016 probíhat každé odpoledne sportovní aktivity, tvořivé dílny, základní poradenství v oblasti vzdělávání pro žáky základních a středních škol i jejich rodiče a aktivity posilující odpovědný přístup k prostředí. 

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory města Brna.

 

Kontaktní osoba:

Hana Kochtíková

tel: +420 774 574 659

e-mail: hana.kochtikova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...