Na Plácek!

Náplní projektu je realizace venkovních volnočasových, vzdělávacích, preventivních aktivit a dalších doplňujících programů sestavených do pestré nabídky k dispozici klientům. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením, zejména romského původu. Pracovníci organizace dlouhodobě pracují s romskými dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí v nízkoprahovém zařízení a v rozvojových programech a disponují proto množstvím zkušeností s přímou prací s romskou mládeží. Smysluplná náplň volného času dětí a mládeže z romské komunity je důležitým faktorem jejich osobnostního růstu a začleňování do společnosti. Výsledky takto smysluplného trávení volného času ve velké míře přispívá k prevenci nežádoucích patologických jevů nebo k zmírňování jejich dopadů na komunitu i společnost.

       Aktivity projektu směřují k:

      - rozvoji znalosti, dovedností a postojů (klíčové kompetence) v přístupu ke vzdělávání

      - aktivnímu, pravidelnému, dlouhodobému trávení volného času

      -  nabídce návazných výukových aktivit nabízených organizací

      - zkvalitnění veřejného prostoru v areálu a v přiléhajícím okolí

      - snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě 

      - podpoře interetnického multikulturního dialogu

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Statutárního města Brna

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Hana Kochtíková

e-mail: hana.kochtikova@iqrs.cz

tel: +420 730 894 675

Doba realizace: 
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...