Nejsi v tom sám II.

Tento projekt je pokračovatelem stejnojmenného projektu z roku 2018 a reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou v ČR, kdy 70 % Romů uvádí základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiči, pedagogy a dalšími aktéry chceme zvýšit šance mladých Romů na úspěšné absolvování primárního a návazně sekundárního vzdělávacího cyklu.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení míry vzdělanosti romské komunity v ČR prostřednictvím komplexní podpory zapojených romských žáků a studentů během jejich studia na základní a střední škole.

Oproti předchozímu projektu se v tomto projektu zaměřujeme více na spolupráci s pedagogy. Podpoření žáci a studenti mohou využívat hodin doučování, mentoringu, individuálních konzultací se svým klíčovým pracovníkem, skupinových setkání a výjezdů s vrstevníky. 

zobrazit více informací

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Mgr. Anežka Šintáková

e-mail: anezka.sintakova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

 

Doba realizace: 
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...