Od startu k cíli: podpora školní úspěšnosti mladé romské generace

Dlouhodobá práce s mladými Romy v Brně a obcích Jihomoravského kraje ukazuje, že značná část z nich žije v podmínkách sociálního vyloučení a dlouhodobě se potýká s problémy v oblasti uplatnění na trhu práce a ve vzdělávání. Mladí Romové jsou výrazně méně úspěšní při ukončování základního vzdělání a při vstupu a průchodu středoškolským studiem, než jejich vrstevníci z majoritní společnosti. Tyto faktory vyskytující se již v raném věku přináší prohlubování exkluze a neúspěšnosti dalších generací, mnohdy rezignujících na snahy svou situaci měnit. Proto je potřeba mladé motivovat, aby nevzdávali investice do své vlastní budoucnosti a aktivizovat jejich přirozené schopnosti prostřednictvím kontinuální individuální podpory, a to zejména v případech, kdy rodina vzhledem k mnohočetným existenčním potížím nedokáže sama tuto podporu zajistit v dostatečné míře.

zobrazit více informací

Projekt si proto klade jako zastřešující cíl zajistit aktivní podporu žáků a studentů ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. V konkrétní rovině se projekt zaměří na (1) zintenzivnění spolupráce se ZŠ a SŠ, které tito žáci navštěvují, s cílem oslovování nových dospívajících z řad cílové skupiny a včasného podchycení vznikajících vzdělávacích potíží a aktivizace škol ve věci individuální podpory studentů. Inovativní mentoringový program propojující NNO, školu, dítě a rodiče na základě vícestranné dohody aspiruje na výrazné zvýšení efektivity spolupráce těchto subjektů a tím i značné zvýšení šancí dítěte na úspěšné zvládnutí vzdělávacího procesu. (2) Poskytování kvalitního profesního poradenství cílí na zvýšení informovanosti rodičů a dětí, odpovědnosti za vlastní volbu a snížení neúspěchů při zvládnutí přechodových fází mezi vzdělávacími cykly. Zprostředkování finančně-materiální podpory při studiu podpoří stabilizaci domácího zázemí v těchto klíčových fázích. (3) Vzdělávací aktivity a individuální mentoring pro středoškolské studenty se zaměřují na minimalizaci neúspěchů ve zvládání školní látky a průchodu studiem obecně, čímž zvyšují šance k jeho úspěšnému dokončení.

 

Finanční podpora:

Projekt je realizována za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Daniela Drnková

tel.: +420 543 213 310

e-mail: daniela.drnkova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

30
Led

Lekce profesního poradenství a motivační programy pro žáky 9. tříd

Lokalita:

Na začátku aktuálního školního roku 2014/2015 jsme kontaktovali několik brněnských škol, kam dochází větší počet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin; konkrétně se jednalo o ZŠ Merhautova, ZŠ nám. 28. října a ZŠ Křenová. Školy jsme vybírali s ohledem na potenciál oslovení nových klientů. Nejdříve jsme se domluvili se zástupci školy na schůzku ohledně nastavení lekcí, vyjasnění si společných a rozdílných témat, abychom si zmapovali, co všechno bylo s žáky probíráno a v jakých nových oblastech by bylo vhodné je podpořit.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky