Odrazit k úspěchu

Posláním projektu je zvýšit vzdělávací úspěchy a tím i životní šance sociálně znevýhodněných romských dětí, které se potýkají s finančními a sociálními potížemi, rizikem vysoké nezaměstnanosti a sociálních patologií, a navíc čelí předsudkům, nízkým očekáváním a nepřijetí ze strany vrstevníků a okolí. Zvláštní zřetel je kladen na podporu ohrožených romských středoškoláků, od nástupu až po úspěšné dokončování studia. Z praxe je zřejmé, že existuje více důvodů a životních situací, kdy tato klíčová mladá generace ztrácí motivaci či sílu pokračovat ve studiu a hledat cestu k lepšímu životu. Přitom dostatečný stupeň a kvalita vzdělání, ideálně v žádaných maturitních oborech, je jejich potenciální hlavní zdroj jak reálně ovlivnit své životní a pracovní šance a postavení ve společnosti. Posláním projektu je tento proces aktivně povzbudit k pozitivním výsledkům. Pro studenty budou organizovány individuální a skupinové vzdělávací kurzy, bude jim nabízena specifická finanční a materiální podpora ve studiu. Projekt se zaměří také na zapojování dobrovolníků a zlepšování kvality spolupráce s nimi.

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je podpořen z grantového programu Nadační fond Albert dětem 2014.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Klára Hamplová

tel.: +420 608 539 323

e-mail: klara.hamplova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 4. 2014 – 30. 4. 2015
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...