Platforma pro sociální bydlení – diskurzivní posun

Záměrem projektu „Platforma pro sociální bydlení“ je vybudovat silnou zájmovou koalici relevantních organizací a jedinců, zainteresovaných do tématu sociálního bydlení, jeho nedostatečné kvality a dostupnosti. Tato problematika se citelně dotýká tisíců sociálně vyloučených obyvatel České republiky, přičemž velká část z nich je romského původu. Prostřednictvím vzdělávacích a participačních aktivit budou definována nejproblematičtější témata a budou navrženy vhodné nástroje k jejich řešení. Navrhované nástroje a postupy budou následně konzultovány ze zástupci politického spektra, s cílem zajištění jejich přijetí prostřednictvím vhodné legislativy. Důraz na metodu participace umožňuje unikátní zapojení cílové skupiny do legislativního procesu. 

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory Open Society Institute, Britského velvyslanectví v Praze a Výboru dobré vůle.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Jan Milota

tel.: +420 608 234 121

e-mail: jan.milota@iqrs.cz

Doba realizace: 
15. 12. 2013 – 15. 12. 2014
Donátoři:
Facebook Twitter Youtube More...