Podpora proaktivních romských komunit

Projekt podpořený Programem malých grantů - US Embassy reaguje na situaci rostoucího antigypsismu a nebezpečně se prohlubující pasivitu a frustraci mezi romskými komunitami v ČR. Současné metody sociální práce a sociální politiky budou pomocí tohoto projektu obohaceny o metodu „Community organizing“ s cílem dosáhnout zplnomocnění  Romů. Je zapotřebí větší romské emancipace, solidarity, sebejistoty a proaktivity, aby bylo dosaženo průlomu v postoji občanské společnosti (nejen Romů).

Projekt je založen na realizaci třídenního semináře pro min.  18 romských leaderů, s cílem naučit se možnosti jak navázat vztahy nejen v komunitě, jak  s komunitou dále pracovat, jak nalézt pozitivní řešení různých problémů, které komunitní práce obnáší. Tento seminář povede uznávaný Prof. Dr. Leo J. Penta.

Program je zaměřen na tyto 3 hlavní témata:

- moc: povaha a praxe politické moci s ohledem na občanskou společnost a její úlohu vůči státu a trhu

- veřejné vztahy: co znamenají, proč mají zásadní význam a jak mohou být systematicky rozvíjeny jako základ pro všechny organizace

- společný postup ve veřejné sféře: určení otázek, plánovacích opatření a opatření kampaně, hodnocení

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory US Embassy.

 

zobrazit více informací
Doba realizace: 
1. 7. 2017 - 31. 12. 2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...