Pojďme spolu ven

Projekt se zaměřuje na podporu příbuzenských pěstounských rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Brna, s nimiž IQ Roma servis dlouhodobě spolupracuje. Práce s příbuzenskými pěstouny je velmi specifická – je zde nezbytné podporovat rozvoj zdravých vztahů mezi dětmi svěřenými do pěstounské péče a biologickými dětmi rodičů. Pěstouni navíc ve většině případů jsou prarodiče, pro které to zpravidla bývá náročná situace, proto jim intenzivně pomáhají již dospívající děti s vlastními rodinami. Projekt má přinést pozitivní změnu do společného volného času a posílit vzájemné rodinné vazby, aby jak svěřené děti, tak pěstouni dostali potřebnou podporu. Budeme realizovat volnočasové aktivity, které vychází ze společné diskuze s pěstouny – výlet do Aquaparku a kulturně poznávací výlet, a které přinesou nejenom pozitivní zážitky pro účastníky, ale také inspiraci pro další aktivity.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory Nadace Terezy Maxové dětem.

(Více informací o poskytovateli grantu na: www.terezamaxovadetem.cz.)

 

Kontaktní osoba:

Veronika Blahušová

Tel.: +420 543 213 310

e-mail: veronika.blahusova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 4. 2015 – 31. 8. 2016
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

09
Lis

Den v aquaparku s dětmi z pěstounských rodin

Lokalita:

V době letních prázdnin se díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové dětem uskutečnila návštěva aquaparku, které se zúčastnily příbuzenské pěstounské rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Brna. Přestože děti z těchto pěstounských rodin tráví velké množství času společně se svými pěstouny, z mnoha různých důvodů tráví tento čas spíše pasivně.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →