Pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji

Projekt reaguje na nízkou míru podpory rodin, které jsou monitorovány v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se především o lokality, kde není příliš dobrá síť podpůrných služeb, které pracují s cílovou skupinou sociálně vyloučených Romů. Klienti se setkávají s kumulací bariér, které mohou prohlubovat sociální vyloučení a vést k pro rodinu nepříjemným opatřením ze strany OSPOD – odebrání dětí a odsouzení rodičů. V rámci projektu se snažíme s rodinami pracovat metodou case managementu tak, aby k tomuto nedocházelo. Jako klíčové v tomto spatřujeme právě zmíněný case management ve spolupráci s externím doučováním, které zvyšuje školní úspěchy dětí a působí preventivně proti začarovanému kruhu vysoké absence a školních neúspěchů. Dalšími nápomocnými aktivitami bude organizace dvou rodinných konferencí jako nástrojů pro řešení opravdu závažných situací a vyučování Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování.

zobrazit více informací

Finanční podpora:  Projekt je realizován za podpory nadace J&T.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Silvie Elsnerová

tel.: 774 898 817

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1.10.2018 – 30.6.2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...