Pomáháme rodinám v JMK

Cílem projektu je během 9 měsíců přispět ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v Jihomoravském kraji v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a to prostřednictvím navýšení kapacity pracovníků SAS skrz posílení úvazků pracovníků/pracovnic přímé práce.

Dílčími cíli projektu je během 9 měsíců:

-          podpořit službou SAS a návazně metodou case managementu min. 20 rodin – tj. 10 rodin v Břeclavi a okolí a 10 rodin ve zbylých obcích JMK 

-          podpořit děti v zapojených rodinách min. 700 hodinami doučování – 500 hodin v Břeclavi a okolí a 200 hodin ve zbylých obcích JMK 

-          realizovat min. 9 společných setkání pro děti v rámci výuky Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Nadace J&T

Kontaktní osoba v rámci pobočky Vyškov: Silvie Elsnerová

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

Kontaktní osoba v rámci pobočky Břeclav: KarolínaLaubová

e-mail: karolina.laubova@iqrs.cz

tel: +420 543 213 310

Doba realizace: 
1.10. 2017 - 30.6.2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...