Poznejme se – multikulturní festiválek a výlet do Prahy

Projekt reaguje na nedostatek příležitostí k setkávání Romů a majority a vzniku prostoru pro jejich vzájemnou interakci. Cílem je přispět ke snížení navzájem předsudečného a stereotypního vnímání Romů a majoritních obyvatel, obývajících nejen brněnskou vyloučenou lokalitu. Zároveň náš projekt chce nabídnout a představit dětem a mladým lidem smysluplné možnosti využití volného času a působit tak preventivně před tlaky prostředí vedoucí nezřídka k sociálně patologickému jednání. Chceme také projektem zareagovat na obtížnou přístupnost pozitivních zkušeností s životem mimo vyloučenou lokalitu – zprostředkujeme tak účastníkům jinou životní perspektivu, alternativu k životu v sociálním vyloučení, ke které jinak nemají přístup a motivaci vystoupit z něj.

Cílem projektu je v první fázi organizace odpoledního multikulturního festiválku a to ve spolupráci s dobrovolníky ze společnosti MOL a alespoň jednou organizací nepracující primárně s romskou mládeží. Festiválkové odpoledne proběhne na tzv. Plácku, hřiště a travnaté plochy u řeky Svitavy v sousedství brněnské vyloučené lokality. V jeho rámci vystoupí jak romská, tak i alespoň jedna neromská kapela, paralelně proběhnou hudební a taneční vystoupení klientů Klubu a tanečního kroužku Merci, složeného také ze současných a minulých klientů Klubu. Festiválek nabídne návštěvníkům i několik stanovišť s workshopy – výtvarnou dílnu, cirkusové workshopy a ekologicko-recyklační workshop. Součástí festiválku bude též stánek s pohoštěním pro návštěvníky. Akce proběhne v průběhu května.

Cílem projektu ve druhé fázi je organizace výletu do Prahy a návštěvy české centrály společnosti MOL pro osm až deset klientů Klubu. Obsahem prohlídky centrály bude představení fungování větší společnosti, a to formou hry, krátké skupinové stopovací soutěže s úkoly v doprovodu pracovníků Klubu a dobrovolníků. Smyslem návštěvy je mimo rozšíření povědomí mladých lidí ze sociálně vyloučené lokality o životě v práci a zaměstnání také zprostředkování pozitivní zkušenosti se světem mimo vyloučenou lokalitu – a navázáním přívětivých kontaktů s dobrovolníky. Zároveň je návštěva centrály společnosti MOL v Praze příležitostí k návštěvě hlavního města, rozšíření znalosti okolního světa a zisku další, jinak nedostupné zkušenosti.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční společnosti MOL.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Hana Kochtíková

e-mail: hana.kochtikova@iqrs.cz

tel: +420 543 213 310

Doba realizace: 
1. 4. 2018 - 31. 7. 2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Články projektu