Práce je šance

Projekt podpoří vznik a provoz specifického kariérního centra pro zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných Romů v Brně. Aktivity projektu umožní komplexní řešení situace účastníků - od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu, po zvyšování kompetencí a pracovních zkušeností skrze individuální diagnostiku a zacílené poradenství. Kontinuální spolupráce s dalšími aktéry (ÚP, místní zaměstnavatelé) zajistí efektivitu i udržitelnost podpory.
 
Cíle projektu:
Hlavním cílem je vznik a provoz kariérního centra pro Romy v Brně, v němž si průběhu 3 let prokazatelně zvýší zaměstnatelnost min. 80 nezaměstnaných a/nebo na trhu práce znevýhodněných Romů v Brně a min. 25 z nich nalezne uplatnění na otevřeném trhu práce (z toho min. 40 % tvoří pozice HPP se smlouvu min. 1 rok).
 
Dílčí cíle projektu:
- Min. 80 nezaměstnaných Romů si skrze ind. kariérní poradenství (KA 1) zvýší své kompetence pro hledání práce (vč. zpracování svého profesního profilu)
- Min. 30 osob (90% účastníků v KA 2) zvýší své soc. kompetence (prezentační, komunikačních dovednosti)
- Min. 25 osob (90% účastníků KA 2) zvýší své kompetence v oblasti finanční gramotnosti pro zajištění stabilní legální práce
- Posílení kompetencí pro orientaci a uplatnění na trhu práce skrze praktickou zkušenost:
          u min. 18 osob (účastníci KA 2) s důrazem na zvládnutí přijímacího pohovoru,
          u 15 osob zvýšení konkurenceschopnosti skrze odborné stáže
          u 24 osob skrze vyjednání a obsazení tréninkových pracovních pozic
 
Min. 30 osob obdrží intenzivní (nebagatelní) podporu při řešení odstraňování překážek pro vstup na TP skrze odborné poradenství a právní pomoc (KA 1), vč. pomoci s oddlužením (min.
zobrazit více informací

Kontaktní osoby:

Koordinátorka projektu: Martina Horváthová

telefon: +420 543 213 310

e-mail: martina.horvathova@iqrs.cz

 

Projektový manažer: Veronika Prokůpková

telefon: +420 543 213 310

e-mail: veronika.prokupkova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1.3. 2018 - 28.2. 2021
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

29
Zář

Tréninková pracovní místa mohou být cestou pro klienty se složitou minulostí – příběh Cyrila

Lokalita:

Tréninková pracovní místa mohou být cestou pro klienty se složitou minulostí – příběh Cyrila

Klient Cyril k nám do Karierového centra přišel na doporučení pracovnice z organizace Podané ruce. Specifikum naší spolupráce se vyjevilo krátce poté, co klient otevřel dveře naší kanceláře – byl neslyšící, naše komunikace se tak mohla odehrávat buď prostřednictvím tlumočnice do znakové řeči, nebo psanou formou.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Zář

Příběh Miriam: zaměstnání pro osobu se zdravotním postižením? Proč ne …

Lokalita:

Příběh Miriam: zaměstnání pro osobu se zdravotním postižením? Proč ne …

Klientka Miriam byla dlouholetou uživatelkou sociálních služeb, skrze které řešila různé životní situace. V poslední době se intenzivně věnovala zvýšení kompetencí počítačové gramotnosti a nalezením kvalitního zaměstnání, aby splnila potřebnou dobu pojištění pro výplatu invalidního důchodu.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky


Články projektu

30
Čer

Jak láska otce a procesní instituty zachránili Kláře bydlení

Lokalita:
Programy: 

Když se rodiče Kláry rozvedli, zůstala Klára bydlet spolu s otcem v jejich rodinném domě. Po rozvodu část domu patřila matce a část otci. Svoji část domu otec daroval Kláře.

Zanedlouho přešlo na Kláru dědictví i po jejím bratrovi, který s nimi už nežil a nečekaně zemřel. Bohužel součástí dědictví po bratrovi byly i dluhy, které bylo třeba splácet.

 

Jenže neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a Klára onemocněla, přestala zvládat administrativu převzatého dědictví, nekomunikovala, po několika letech byla zbavena svéprávnosti. Opatrovníkem se stal její táta Milan.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Bře

Právnická praxe v režimu novely insolvenčního zákona: Příběh I. Chráněné bydlení

Lokalita:
Programy: 

Tyto příběhy z právnické praxe jsou obsahově provázané s novelou insolvenčního zákona. Byť se nám po novele bylo podařilo ke dni 31.12.2019 podat  8 návrhů, které byly ke dni 2.1.2020 všechny schváleny, pro inspiraci jsme vybrali příběhy s akcentem na dosud neznámé procesní instituty, které byly zakotveny do zákona až novelou insolvenčního zákona.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky