Práce je šance

Projekt podpoří vznik a provoz specifického kariérního centra pro zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných Romů v Brně. Aktivity projektu umožní komplexní řešení situace účastníků - od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu, po zvyšování kompetencí a pracovních zkušeností skrze individuální diagnostiku a zacílené poradenství. Kontinuální spolupráce s dalšími aktéry (ÚP, místní zaměstnavatelé) zajistí efektivitu i udržitelnost podpory.
 
Cíle projektu:
Hlavním cílem je vznik a provoz kariérního centra pro Romy v Brně, v němž si průběhu 3 let prokazatelně zvýší zaměstnatelnost min. 80 nezaměstnaných a/nebo na trhu práce znevýhodněných Romů v Brně a min. 25 z nich nalezne uplatnění na otevřeném trhu práce (z toho min. 40 % tvoří pozice HPP se smlouvu min. 1 rok).
 
Dílčí cíle projektu:
- Min. 80 nezaměstnaných Romů si skrze ind. kariérní poradenství (KA 1) zvýší své kompetence pro hledání práce (vč. zpracování svého profesního profilu)
- Min. 30 osob (90% účastníků v KA 2) zvýší své soc. kompetence (prezentační, komunikačních dovednosti)
- Min. 25 osob (90% účastníků KA 2) zvýší své kompetence v oblasti finanční gramotnosti pro zajištění stabilní legální práce
- Posílení kompetencí pro orientaci a uplatnění na trhu práce skrze praktickou zkušenost:
          u min. 18 osob (účastníci KA 2) s důrazem na zvládnutí přijímacího pohovoru,
          u 15 osob zvýšení konkurenceschopnosti skrze odborné stáže
          u 24 osob skrze vyjednání a obsazení tréninkových pracovních pozic
 
Min. 30 osob obdrží intenzivní (nebagatelní) podporu při řešení odstraňování překážek pro vstup na TP skrze odborné poradenství a právní pomoc (KA 1), vč. pomoci s oddlužením (min.
zobrazit více informací

Kontaktní osoby:

Koordinátorka projektu: Martina Horváthová

telefon: +420 543 213 310

e-mail: martina.horvathova@iqrs.cz

 

Projektový manažer: Veronika Prokůpková

telefon: +420 543 213 310

e-mail: veronika.prokupkova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1.3. 2018 - 28.2. 2021
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

29
Zář

Kariérové centrum očima expertky na téma kariérového poradenství

Lokalita:

Kariérové centrum očima expertky na téma kariérového poradenství

Rozjezd Kariérového centra na Milady Horákové 38 byl v kontextu českého kariérového poradenství revoluční počin. IQ Roma servis již řadu let podporuje své klienty a klientky v různých aspektech sociální podpory a poradenství. Zřídit Kariérové centrum na „Miladě“ má však nový společenský rozměr.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Zář

Příběh Moniky – překonávání hned několika bariér se díky projektu daří

Lokalita:

Příběh Moniky – překonávání hned několika bariér se díky projektu daří

Klientku Moniku za námi do Karierového centra objednala a doprovodila její klíčová pracovnice z jiné organizace, kam pravidelně docházela. Monika o své situaci mnoho nemluvila. Má střední vzdělání, zkušenosti s prací na montážní lince a v úklidu a nemocné srdce. Chtěla by podobné činnosti vykonávat i nadále, je ve třetím stupni invalidity a nemůže dlouho stát nebo se jinak po delší čas pohybovat.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky


Články projektu

30
Bře

Právnická praxe v režimu novely insolvenčního zákona: Příběh II. Chráněné osoby

Lokalita:
Programy: 

Přinášíme vám další příběh z právnické praxe související s podáváním návrhů na insolvenci. Druhý příběh velmi dobře ilustruje lidské hrdinství a obětavost k dětem. Vypovídá o paní Vlastě, která se vdala za muže, který již měl svoje 4 děti. S tímto mužem měla dítě a zastávala péči tyto o jeho 4 děti i poté, kdy rodinu dohnaly dluhy a ohrozily tak zázemí pro všechny děti.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Bře

Právnická praxe v režimu novely insolvenčního zákona: Příběh III. Manželský pár posuzovaný jako chráněná osoba

Lokalita:
Programy: 

Institutem chráněné osoby ve smyslu insolvenčního zákona jsme se zabývali již v předchozím příběhu (zde ideálně proklik na příběh č. 2). Tento procesní institut se nám však již nepodařilo prosadit v jiném, třetím příběhu, kdy společnými podavateli byli oba manželé.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky