Právo na rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi

Životní podmínky mnoha romských rodin ohrožují péči a vývoj jejich dětí. Projekt chce dosáhnout jejich udržení nebo navrácení z ústavní výchovy do původních rodin. Zvyšováním kompetencí rodičů, zapojením institucí, podporou včasného inkluzivního vzdělávání a rozvíjením dětí podpoříme prosperování těchto dětí a vytvoříme koordinovanou podpůrnou síť pro ohrožené rodiny, s důrazem na zodpovědnost a práva rodiče. Jasné cíle, jednotný postup, aktivní zapojení rodiny a propojené profesionální služby budou rozvíjet minimálně 85 romských dětí a jejich 55 rodičů a nastaví systém metodicky jednotné práce veřejné správy s NNO.

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

(Více informací o poskytovatelích grantu na: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.)

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Sedláčková

tel.: +420 773 127 470

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 
1. 8. 2014 – 31. 7. 2016
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

26
Led

Rodina má žít spolu!

Lokalita:
Při práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením se pracovníkům IQ Roma servisu velmi osvědčuje metoda case managementu. Ta umožňuje vytvoření koordinované podpůrné sítě pro ohrožené rodiny s důrazem na zodpovědnost a práva rodiče. V současnosti tyto aktivity probíhají v rámci projektu „Právo na rodinu“. Jak takováto spolupráce funguje v praxi, ukazuje příběh paní Hanky. Na jeho začátku stála velká snaha paní Hanky o navrácení vlastních dětí, které pobývaly v ústavní výchově, zpět do péče. Následně bylo potřeba uzpůsobit domácí zázemí tomu, aby mohla rodina dobře fungovat a zároveň podporovat zdravé fungování vzájemných vztahů mezi maminkou a dětmi. Jak se příběh doposud odvíjel očima pracovníka, který s paní Hankou spolupracuje?
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →


Články projektu

17
Pro

Zdravé svačinky

Lokalita:
Programy: 
Pracovnice „Centra pro rodiče s dětmi“ s matkami často mluví o dobrých, levných a zdravých svačinkách. Proto se rozhodly, že si své oblíbené a osvědčené recepty na pomazánky připraví a společně je ochutnají.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
01
Zář

První školní den, v jedné lavici

Lokalita:
Programy: 
Dnes, tj. 1. září 2015, jsme oslovili rodiče dětí, které navštěvují ZŠ Staňkova.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky