Projekt denního centra určeného pro děti předškolního věku a jejich rodiče

Matky s malými dětmi tvoří dlouhodobě velkou skupinu klientů IQ Roma servisu. Jim je určené nízkokapacitní mateřské centrum otevřené v roce 2011. Ve všední dny je zde poskytováno poradenství rodičům (i nastávajícím), ohroženým sociálním vyloučením. Cílem činnosti odborných pracovníků i dobrovolníků v centru je zvyšování znalostí a kompetencí rodičů v oblasti zdravotní péče, výchovných postupů a orientace v ekonomickém a sociálním systému. Děti ve věku do šesti let jsou pak v součinnosti s rodiči připravovány na bezproblémový vstup do školního prostředí.

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory nadace Open Society Fund Praha.

 

Kontaktní osoba:

Veronika Kandelová

tel.: +420 608 440 603

e-mail: veronika.kandelova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 4. 2014 - 31. 9. 2015
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

30
Led

Hurá do školky!

Lokalita:
Milí rodiče, pozor! Období zápisů dětí do mateřských škol pro rok 2015 je tu, neprošvihněte ho. Pokud chcete své dítě přihlásit od letošního září do mateřské školky, pak je teď ten správný čas začít řešit přihlášky.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Mateřské centrum - aktivity, služby, výstupy

Poradenství v oblasti zdravotní péče a zdravého životního stylu pro malé děti a rodiče. Poradenství realizované průběžně pracovníky projektu při individuální práci s klienty a formou pravidelných vzdělávacích bloků a přednášek expertů pro zvýšení úrovně znalostí a kompetencí v nových trendech, preventivních aktivitách a znalostech zapojených klientů. Přípravné kurzy pro budoucí maminky. Individuální práce i skupinové workshopy zaměřené na aktivní rodičovství. Ekonomie domácnosti. Pracovníci budou spolupracovat s klienty při finančním plánování, tak aby byla minimalizována rizika ohrožení rodiny z důvodu ekonomické nekompetentnosti a předlužení. Společné aktivity matek s dětmi ve věku 0-2 roky. Společné aktivity matek s dětmi využívající nejnovější trendy při výchově dětí ve věku 0-2 roky. Příprava na vstup do školy a volnočasové pro děti ve věku 3-6 roků. Individuální i skupinová práce vzdělávacího charakteru a volnočasové aktivity za využití metod osobnostního rozvoje a speciální pedagogiky s cílem napomoci bezproblémovému vstupu dětí do základních škol. Na službu budou navazovat aktivity organizace zaměřené na práci s dětmi – žáky škol. Do aktivit budou zapojeni i rodiče dětí s cílem nabýt nové kompetence pro vlastní výchovu svých dětí. Přímá podpora. Vzhledem k ekonomické situaci zapojených osob budou součástí projektu i aktivity přímé podpory, kdy matkám s dětmi budou zprostředkovány pobytové a zájmové aktivity pro zvýšení zapojení do mainstreamingového proudu aktivit pro matky s dětmi (např. společné plavání rodičů s dětmi, vzdělávací pobyty, cvičení pro matky s dětmi, atp.).
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →